Archív značiek: Donald Trump

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca – 26.10. 2020.

Pondelok 26.10.2020

V roku 2002 boli na trh uvedené nové eurové bankovky a mince. Euro sa stalo takou bežnou súčasťou života, že sa zdá, akoby tu bolo odjakživa. Ťažko si vieme predstaviť, že by mohlo zmiznúť rovnako rýchlo, ako sa objavilo. Odvtedy uplynulo 18 rokov. Žena v dnešnom evanjeliu bola osemnásť rokov, celú jednu generáciu, spútaná zlým duchom. Poznali ju ako zhrbenú ženu. Čo však bolo horšie – Židia verili, že fyzické utrpenie znášala v dôsledku hriechu. Bola to hriešnica! Napriek tomu prišla do synagógy, aby si vypočula Ježiša. Pochybujem, že tam bola vítaná, no napriek tomu prišla a počúvala.

Ježiš ju zbadal a vyhlásil: „Žena, si oslobodená od svojej choroby.“ Ježiš nepovedal: „Uzdravujem ťa.“ Jednoducho povedal: „Si slobodná.“ Ježiš vyslovil duchovnú pravdu. Žena mohla slobodne vstúpiť do synagógy a počúvať. Krátko nato sa jej fyzický svet zosúladil s duchovným. Už nebola chorá, už nebola hriešnica. A koho chválila za svoje zázračné uzdravenie? Oslavovala Boha. Mysleli by ste si, že sa všetci radovali. Nie! Keď vošla, vedúci synagógy nad ňou nemal žiadne zľutovanie a nemal ho ani vtedy, keď bola uzdravená. Obvinil ju z porušenia Zákona, keďže sa prišla nechať uzdraviť v sobotu. Mala prísť v iný deň. Ako ľahko svetskí ľudia obviňujú obeť. Ako ľahko obviníme chorého z hriechu, alebo znásilnenú ženu, alebo okradnutého boháča. Nebeské kráľovstvo však nie je kráľovstvom viny, je kráľovstvom vďakyvzdania.

Ježiš videl duchovný svet. Vedel, že ženu spútal satan, takže ju môže vyslobodiť jedine Boh. Vedúcemu synagógy sa pokúsil ponúknuť duchovný pohľad. Bolo správne, že bola oslobodená v sobotu. Posledný verš dnešného evanjelia ukazuje úžasnú pravdu. Duchovný svet je pánom fyzického sveta, nie naopak. Ježišove slová duchovnej pravdy zahanbili všetkých jeho odporcov. A celý zástup sa radoval zo skutkov, ktoré konal.

Takže, ku ktorému kráľovstvu sa prikláňa tvoje srdce? Láka ťa niekedy obviniť obeť? Keď Donald Trump ochorel na Covid, pomyslel si si, že to bola jeho chyba? Alebo keď sa po pár dňoch zázračne dostal z nemocnice, oslavoval si Boha? Keď sa vírus objavil v meste Wu-chan, obviňoval si Číňanov kvôli ich trhu so živými zvieratami? Alebo si oslavoval Boha za to, že sa celý svet zjednotil proti spoločnému nepriateľovi?
Ak rozpoznáš, že si obviňoval obeť, rob pokánie a požiadaj Ducha Svätého o nové srdce a nový pohľad.“