Archív značiek: Niesť vlastné rany

Niesť vlastné rany

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň sto dvadsiaty deviaty

„Bez mytologického kontextu alebo symbolického vesmíru, ktoré by ukazovalo širší zmysel a význam života, sa môže ľahko stať, že uviazneme vo svojom vlastnom malom príbehu. A v tomto obmedzenom príbehu postrádajúcom širšiu perspektívu z nás môžu rany, ktoré sme utŕžili, urobiť zatrpknuté obete.

Kresťanský prístup k ranám spočíva v tom rany prijímať a privítať ako cenu, ktorú platíme za svoju cestu. Môžeme si vybrať, že svoje rany dôstojne ponesieme tak dlho, až jedného dňa zabudneme, kvôli čomu že nám pripadali tak dôležité a zraňujúce. Rany na Ježišových rukách, nohách a v boku nemiznú ani z Jeho vzkrieseného tela – to je veľmi významné! Domnievam sa, že svoje rany ponesieme až do konca; úplne sa nevytratia nikdy, zato v nás uchovávajú pokoru, trpezlivosť a väčšiu ochotu k dôvere. Uzdravenie sa z rán znamená, že už nás tieto rany nemôžu premôcť a že neškodia nám ani druhý. Rany sa stanú našou dennou obeťou ponúkanou Bohu a rozvíjajú v nás súcit so slabosťou druhých. Ako to vyjadrila moja obľúbená mystička Juliana z Norwiche:

„naše rany sa stanú našimi vyznamenaniami.“

Aké rany som ochotný preniesť zo svojho života do veľkého posvätného príbehu?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 155.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov