Archív značiek: Ochota ponúknuť dar

Richard Rohr – Na prahu premeny 246.: Ochota ponúknuť dar

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty šiesty

„Pri kresťanskej eucharistickej bohoslužbe prinášajú ľudia k oltáru chlieb a víno, a posvätený pokrm sa potom zase z oltára vracia k tým, ktorí ho predtým priniesli. Tento pohyb je dobrý: čokoľvek sme ochotný odovzdať , vracia sa nám ako Večný Kristus. „Čokoľvek je ponúknuté ku Vteleniu, je týmto vykúpené,“ hovorili niektorí ranní cirkevní otcovia.

Tomu rozumie každý rodič. Keď vám dieťa prinesie svoje čmáranice a maľovky, radostne sa usmejete a vystavíte ich na chladničke! Dieťa prekypuje uspokojením a pýchou. Samozrejme, že to nie je žiaden van Gogh, ale na tom nezáleží. Nebola to dokonalosť daru, ale Janíčkova ochota a túžba dať dar, čo vám spravilo radosť a čo stvorilo vskutku „sviatostnú“ chvíľu. S Bohom je to rovnaké. Každý deň prapodivne odopierame sviatosti sami sebe tým, že lipneme na akejsi dokonalosti a mágii.

Ako vidím sám seba v najvyššej realite Božej?
Dokážem si predstaviť seba samého ako vždycky napojeného a neustále prebývajúceho v tejto nekonečnej láske?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 275.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov