Archív značiek: Boh sa nehnevá na nás

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Utorok 21.7.2020

„Včera sme sa pozreli na to, ako Boh zaplatil pokutu za všetko zlé, čo sme urobili. Dnes vidíme jeho charakter a jeho dobrotu, ktorá podnietila jeho konanie.

Spomínam si, keď som ako dieťa bola na prechádzke so svojím otcom. Svojou palicou kontroloval, či je cesta bezpečná, a tak ma viedol a chránil. Vzal ma na krásne miesta a staral sa o všetky moje potreby. Miloval ma a svoju lásku mi preukazoval darčekmi a spoločne stráveným časom, najmä na vode v člnoch. Dokážeš sa rozpamätať na krásne časy s tvojím otcom, keď bol pre teba predstaviteľom Otcovej lásky? Ak nie, môžeš mu odpustiť?

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu, s hĺbkou asi 11 000 metrov. To, čo sa zahodí do tohto priestoru, sa už nedá získať späť. Keď Biblia hovorí, že Boh všetky naše hriechy zahodí do hlbín mora, rada si predstavím túto priekopu. Oddelil nás od našich hriechov. Možno niekde boli záznamy o všetkých veciach, ktoré sme urobili zle, ale Otec ich všetky vymazal. Je nám odpustené, sme vyhlásení za nevinných. Si slobodný od viny? Ak nie, On čaká, kým si odpustíš a zahodíš svoje hriechy do hlbín oceánu.

Nemusíme sa ho báť, pretože jeho hnev nepretrváva. Odpustil nám. Kríž vyriešil jeho hnev tým, že zaplatil cenu za naše hriechy. A v Knihe proroka Izaiáša 54, 9 dal zmluvný prísľub, že sa na nás už nikdy nebude hnevať. Boh dodržiava svoje sľuby. Možno sme zažili sklamanie z porušených sľubov, ale Otec nás nikdy nesklame. Potrebuješ odpustiť niekomu, kto nedodržal sľub, ktorý ti dal?

Je súcitný, miluje milosrdenstvo a dobrotu. Vedie nás do krásnej krajiny s bezpečnými pasienkami, chráni nás pred našimi nepriateľmi. Je dobrý, dobrý Otec a miluje svoje deti.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Otec #MilujúciOtec #Milovať #Láska #Darčeky #SpoločnýČas #Odpustenie #Boh #BohOtec #MariánskaPriekopa #11000Metrov #Odpustené #VymazanýHriech #VyhlásenýZaNevinného #Nevinný #SlobodnýOdViny #Vina #Sloboda #Slobodný #Izaiáš #Iz54 #BohSaNehnevá #BohDodržiavaSľuby #Sľub #BohNesklame #NebojmeSa #NebojteSa #NebojSa #Súcit #Milosrdenstvo #Dobrota #Krása #Bezpečie #Ochrana #DobrýOtec #BožieDeti

Zamyslenie manželov Hoxarovcov Piatok 03.04. 2020.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca

Piatok 03.04. 2020.


„„Hrôza zôkol-vôkol.“ Jeremiáš predpovedal pohromu a ťažkosti pre ľud Júdu a Jeruzalema. Tak ho bili, vysmievali a napádali. A ľudia okolo neho ho pozorovali a čakali na jeho pád. Jeremiášovou útechou bolo, že Pán bol s ním ako mocný hrdina.


Teraz, keď toto píšem, sa v Európe vyskytuje koronavírus. Taliansko každý deň oznamuje nárast počtu postihnutých a rastúce počty úmrtí. Krajiny zatvárajú svoje hranice, svoje školy, univerzity, rušia svoje stretnutia. Priateľka, ktorá je lekárkou, si uvedomuje riziká, ktorým sú vystavení zdravotníci. Sleduje tiež sociálne médiá, facebook a lekárske skupiny. Aj keď tu nie je hrôza zôkol-vôkol, je tu dosť veľa strachu.


Aká je odpoveď? Neviem, aká je odpoveď z lekárskeho hľadiska. Prenechávam to tým, ktorí sú kvalifikovaní na zvládanie infekcie a vedia, ako sa bude šíriť. Neviem, aká je odpoveď zo sociálneho hľadiska. Prenechávam to tým, ktorí sú vo vláde a verím, že sa snažia urobiť to najlepšie pre svoju krajinu vo veľmi ťažkých podmienkach. Potom dodržiavam rady týkajúce sa hygieny, sebaizolácie a organizačné pokyny autorít. Žalm 18 nám dáva odpoveď. Vo svojej úzkosti volám k Pánovi a on počul môj hlas.


Pred niekoľkými rokmi som bola na odľahlom mieste so skupinou asi 70 ľudí. Od lekárskej pomoci sme boli vzdialení na hodiny cesty a jazdy lietadlom. Nebola som tam ako lekárka, ale keď sa veci začali zhoršovať, ľudia sa obracali na mňa. Niekto zomrel, iní boli zranení, niektorí vážne, a došlo tam aj k emocionálnym problémom. Cítila som sa, ako keby sa na mňa valili smrtiace prívaly a ničivé záplavy. Vo svojej úzkosti som volala k Pánovi a on mi pripomenul Žalm 18. Vytiahol ma z hbočiny, zachránil ma a priviedol ma na priestranné miesto. Keď som čítala tento žalm, najprv som bojovala. Vo veršoch 7 – 15 Boh prichádza v hneve, a keď je nahnevaný, nie je bezpečný. Ale potom som si uvedomila, že sa nehnevá na mňa. Hnevá sa na toho, ktorý prináša smrť a skazu. Hnevá sa na Zlého.


Koronavírus nie je poslaný ako Boží trest. Náš Otec nie je takýto. Žijeme v jeho milosti a milosrdenstve. Náš Otec nás miluje a jeho dokonalá láska nás môže oslobodiť od strachu. Môže tiež všetko obrátiť na dobré. Takže čokoľvek teraz prežívate, pozývam vás volať k Otcovi a hovoriť s ním. Jeho slová prinášajú život. Buďte požehnaní, aby ste boli oslobodení od strachu, aby ste poznali jeho lásku a zotrvali v pokoji.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #Jeremiáš #Žalm18 #Boh #Zlý #BohSaNehneváNaNás #BohNetrestá