Zamyslenie manželov Hoxarovcov Piatok 03.04. 2020.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca

Piatok 03.04. 2020.


„„Hrôza zôkol-vôkol.“ Jeremiáš predpovedal pohromu a ťažkosti pre ľud Júdu a Jeruzalema. Tak ho bili, vysmievali a napádali. A ľudia okolo neho ho pozorovali a čakali na jeho pád. Jeremiášovou útechou bolo, že Pán bol s ním ako mocný hrdina.


Teraz, keď toto píšem, sa v Európe vyskytuje koronavírus. Taliansko každý deň oznamuje nárast počtu postihnutých a rastúce počty úmrtí. Krajiny zatvárajú svoje hranice, svoje školy, univerzity, rušia svoje stretnutia. Priateľka, ktorá je lekárkou, si uvedomuje riziká, ktorým sú vystavení zdravotníci. Sleduje tiež sociálne médiá, facebook a lekárske skupiny. Aj keď tu nie je hrôza zôkol-vôkol, je tu dosť veľa strachu.


Aká je odpoveď? Neviem, aká je odpoveď z lekárskeho hľadiska. Prenechávam to tým, ktorí sú kvalifikovaní na zvládanie infekcie a vedia, ako sa bude šíriť. Neviem, aká je odpoveď zo sociálneho hľadiska. Prenechávam to tým, ktorí sú vo vláde a verím, že sa snažia urobiť to najlepšie pre svoju krajinu vo veľmi ťažkých podmienkach. Potom dodržiavam rady týkajúce sa hygieny, sebaizolácie a organizačné pokyny autorít. Žalm 18 nám dáva odpoveď. Vo svojej úzkosti volám k Pánovi a on počul môj hlas.


Pred niekoľkými rokmi som bola na odľahlom mieste so skupinou asi 70 ľudí. Od lekárskej pomoci sme boli vzdialení na hodiny cesty a jazdy lietadlom. Nebola som tam ako lekárka, ale keď sa veci začali zhoršovať, ľudia sa obracali na mňa. Niekto zomrel, iní boli zranení, niektorí vážne, a došlo tam aj k emocionálnym problémom. Cítila som sa, ako keby sa na mňa valili smrtiace prívaly a ničivé záplavy. Vo svojej úzkosti som volala k Pánovi a on mi pripomenul Žalm 18. Vytiahol ma z hbočiny, zachránil ma a priviedol ma na priestranné miesto. Keď som čítala tento žalm, najprv som bojovala. Vo veršoch 7 – 15 Boh prichádza v hneve, a keď je nahnevaný, nie je bezpečný. Ale potom som si uvedomila, že sa nehnevá na mňa. Hnevá sa na toho, ktorý prináša smrť a skazu. Hnevá sa na Zlého.


Koronavírus nie je poslaný ako Boží trest. Náš Otec nie je takýto. Žijeme v jeho milosti a milosrdenstve. Náš Otec nás miluje a jeho dokonalá láska nás môže oslobodiť od strachu. Môže tiež všetko obrátiť na dobré. Takže čokoľvek teraz prežívate, pozývam vás volať k Otcovi a hovoriť s ním. Jeho slová prinášajú život. Buďte požehnaní, aby ste boli oslobodení od strachu, aby ste poznali jeho lásku a zotrvali v pokoji.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #Jeremiáš #Žalm18 #Boh #Zlý #BohSaNehneváNaNás #BohNetrestá

Pridaj komentár