Archív značiek: Milovať

Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 43.

„Bojovník Svetla stále dbá, aby mu srdce neznečistil pocit nenávisti.

Ak ide do boja, pamätá na Kristove slová: „Milujte svojho nepriateľa.“ A uposlúchne.

Vie však, že odpustiť neznamená všetko prijímať; žiadny bojovník sa nesmie pokoriť – inak stratí zo zreteľa obzor svojich snov.

Súhlasí s tým, že jeho protivníci majú skúšať jeho statočnosť, vytrvalosť a schopnosť rozhodovania. Nútia ho bojovať za svoje sny.

Bojovníka Svetla posilňuje práve skúsenosť boja.“*

Pár poznámok pod čiarou:
*Bojovníka Svetla posilňuje práve skúsenosť boja, ktorá ho môže ale aj oslabiť, zjazviť, oslepiť, zničiť, zabiť. Bez vystavenia sa tejto skúsenosti nemôže rásť v sile, ale vstúpiť do boja znamená prijať možnosť porážky a smrti ako realitu svojho života.

*Bojovník Svetla súhlasí, že jeho protivníci majú skúšať jeho statočnosť, vytrvalosť a schopnosť rozhodovania, no koľko krát zisťuje, že tými protivníkmi, tými nepriateľmi sa stávajú jeho najbližší: partneri, deti, rodičia, súrodenci, priatelia, splubratia, predstavení.

*Bojovník Svetla sa nesmie pokoriť, myslí sa ponížiť. Pokorou je život v pravde, ponižovaním sa sa pravde vzďaľujeme.

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca 01.10. 2020.

„Nemôžeme vysvetliť utrpenie, ale môžeme dôverovať v Božiu dobrotu.

Žalm 27,13 to vyjadruje slovami „Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich“. Dávid vo svojich zložitých okolnostiach volal po zľutovaní a súcite. Hovoril o svojej túžbe stretnúť sa s Bohom. Vyhlásil svoju vieru v Božiu dobrotu a z tohto miesta bol schopný čakať na Boha. Keď trpíme, čakanie sa môže javiť ako večnosť.

Jóbovi priatelia pokračovali v jeho obviňovaní z hriešnosti. Všetci sa obrátili proti nemu: jeho manželka, jeho priatelia a známi, jeho služobníci, deti na ulici, hostia; všetci. Jeho výkrik bol tiež “majte so mnou zľutovanie”. Jób potreboval súcit a útechu.

Ľudia, ktorí trpia, nech už sú dôvody akékoľvek, potrebujú porozumenie, súcit a útechu. Môže byť ťažké vedieť, čo povedať alebo ako reagovať. Niekedy je jednoduchšie prejsť cez cestu a predstierať, že ste nevideli osobu, ktorá bojuje. Niekedy je jednoduchšie neodpovedať na telefón alebo predstierať, že nepočujete. Niekedy ste schopní zvládnuť iba svoje vlastné problémy bez toho, aby ste počúvali o ťažkostiach niekoho iného. Boli chvíle, keď som robila všetky tieto veci. Ak sa vás niečo z toho týka, vedzte, že Boh vám rozumie a neodsudzuje vás.

Existuje mnoho spôsobov, ako pomôcť niekomu, kto trpí, a tu je zopár z nich: Buďte pri ňom a počúvajte. Nemusíte mať odpoveď. Môžete dokonca povedať, že neviete, ako problém vyriešiť, ale že vám to nie je jedno. Láskyplný dotyk, pohľad alebo slovo môžu ukázať, že vám na ňom záleží, alebo malý darček či kartička, ktoré vyjadria, že na neho myslíte. Ponuka modliť sa s otázkou, za čo by sa chcel modliť. Nepredpokladajte, že to, čo vidíte ako jeho potrebu, bude to, za čo sa chce modliť.

Našou úlohou nie je zachrániť ho alebo vyriešiť problém. Našou úlohou je milovať najlepšie, ako vieme. Je dobré poznať naše obmedzenia a stanoviť zdravé hranice. Nedávno mi niekto zavolal a požiadal ma, aby som sa za ňu modlila a zavolala jej. Vedela som, že by som možno nezvládla jej telefonáty, pretože má veľké potreby. Poslala som jej teda správu, že sa za ňu modlím a o mesiac jej zavolám. Zdá sa to ako dlhá doba, ale tomuto záväzku viem povedať „áno“.

Keď Jób zažíval odmietnutie a obviňovanie, možno v najťažšej chvíli, zavolal a mal úžasnú skúsenosť s Božou dobrotou. Vyhlásil svoju vieru a dôveru v Boha: „Viem, že môj vykupiteľ žije a že na konci bude stáť na zemi”. Vedel, že po smrti ho vo svojom tele uvidí na vlastné oči. Vyhlasuje svoju vieru vo vzkriesenie mŕtvych, Ježišov príhovor a lepší život, ktorý ho čaká.

Keď som trpela bolestivou vyskočenou platničkou a zdanlivo bez pokroku, bolo mi najhoršie. Pamätám si, ako som volala k Bohu. „Už to nezvládam. Čokoľvek chceš, urobím to”. Môj okamih odovzdania; dôvera v Božiu dobrotu. Zdalo sa, že sa nič nedeje, ale od tej doby nastal pomalý pokrok a zotavenie sa začalo.

Spoznávate sa v niektorej z týchto situácií? Modlím sa, aby ste sa stretli s Božou dobrotou.“

ZAMYSLENIE MANŽELOV HOXAROVCOV

Z Otcovho Srdca

Utorok 21.7.2020

„Včera sme sa pozreli na to, ako Boh zaplatil pokutu za všetko zlé, čo sme urobili. Dnes vidíme jeho charakter a jeho dobrotu, ktorá podnietila jeho konanie.

Spomínam si, keď som ako dieťa bola na prechádzke so svojím otcom. Svojou palicou kontroloval, či je cesta bezpečná, a tak ma viedol a chránil. Vzal ma na krásne miesta a staral sa o všetky moje potreby. Miloval ma a svoju lásku mi preukazoval darčekmi a spoločne stráveným časom, najmä na vode v člnoch. Dokážeš sa rozpamätať na krásne časy s tvojím otcom, keď bol pre teba predstaviteľom Otcovej lásky? Ak nie, môžeš mu odpustiť?

Mariánska priekopa je najhlbšou časťou oceánu, s hĺbkou asi 11 000 metrov. To, čo sa zahodí do tohto priestoru, sa už nedá získať späť. Keď Biblia hovorí, že Boh všetky naše hriechy zahodí do hlbín mora, rada si predstavím túto priekopu. Oddelil nás od našich hriechov. Možno niekde boli záznamy o všetkých veciach, ktoré sme urobili zle, ale Otec ich všetky vymazal. Je nám odpustené, sme vyhlásení za nevinných. Si slobodný od viny? Ak nie, On čaká, kým si odpustíš a zahodíš svoje hriechy do hlbín oceánu.

Nemusíme sa ho báť, pretože jeho hnev nepretrváva. Odpustil nám. Kríž vyriešil jeho hnev tým, že zaplatil cenu za naše hriechy. A v Knihe proroka Izaiáša 54, 9 dal zmluvný prísľub, že sa na nás už nikdy nebude hnevať. Boh dodržiava svoje sľuby. Možno sme zažili sklamanie z porušených sľubov, ale Otec nás nikdy nesklame. Potrebuješ odpustiť niekomu, kto nedodržal sľub, ktorý ti dal?

Je súcitný, miluje milosrdenstvo a dobrotu. Vedie nás do krásnej krajiny s bezpečnými pasienkami, chráni nás pred našimi nepriateľmi. Je dobrý, dobrý Otec a miluje svoje deti.“

#Zamyslenie #Hoxarovci #ZamyslenieManželovHoxarovcov #DennéZamyslenie #OtcovoSrdce #ZotcovhoSrdca

#Otec #MilujúciOtec #Milovať #Láska #Darčeky #SpoločnýČas #Odpustenie #Boh #BohOtec #MariánskaPriekopa #11000Metrov #Odpustené #VymazanýHriech #VyhlásenýZaNevinného #Nevinný #SlobodnýOdViny #Vina #Sloboda #Slobodný #Izaiáš #Iz54 #BohSaNehnevá #BohDodržiavaSľuby #Sľub #BohNesklame #NebojmeSa #NebojteSa #NebojSa #Súcit #Milosrdenstvo #Dobrota #Krása #Bezpečie #Ochrana #DobrýOtec #BožieDeti

Zamyslenie manželov Hoxarovcov

Z Otcovho Srdca

Milujeme, lebo on nás miloval prvý. Otec nás priťahuje k Ježišovi, ktorý nás potom vedie naspäť k Otcovi. Všetko začína pri Otcovi.   

V roku 1993 sme sa s Robertom zúčastnili veľkej kresťanskej konferencie. V jej priebehu sme dostali pozvanie prísť dopredu, aby sme sa stretli s Ježišom. Niečo v mojom vnútri chcelo odpovedať, ale zároveň som mala strach z toho, čo sa stane. Nakoniec som nazbierala odvahu postaviť sa a ísť dopredu. Niekto sa za mňa modlil, ale nezdalo sa, že by sa niečo stalo. Avšak po tri mesiace po tejto udalosti som sa cítila akoby zahalená do tepla, útechy a lásky. Jeho láska sa ma dotkla.   

O niečo neskôr som sa pýtala Otca, kde bol v tom čase. Vo svojej predstavivosti som ho videla stáť v uličke s rukou natiahnutou smerom ku mne. Vzala som ho za ruku a on ma viedol dopredu. Bolo to ako otec, ktorý vedie svoju dcéru uličkou, aby sa stretla so svojím ženíchom. Bol to pre mňa veľmi vzácny moment. Otcova láska sa dotýkala môjho srdca. On ma miloval prvý a pritiahol ma k Ježišovi.

Jeho láska musí naplniť moje srdce, aby som mohla milovať iných ľudí. Je to ako vlhké drevo. Potrebuje teplo, aby vyschlo skôr, ako sa vznieti a vytvorí poriadny oheň. Jeho láska potrebuje zohriať moje srdce, potom jeho láska spôsobí v mojom srdci vzplanutie, ktoré sa dá preniesť na iných ľudí. Milujem, pretože ma miloval prvý. Božia láska mi umožňuje milovať iných ľudí. Jeho láska vyháňa strach.

Keď ideme v aute a vidíme policajné auto, vždy skontrolujeme svoju rýchlosť. Bojíme sa toho, čo sa stane, ak ideme príliš rýchlo a očakávame trest. Pre mnohých je vzťah s Otcom rovnaký. Ak urobím niečo zlé alebo ma niekto chytí, očakávam trest. Strach súvisí s trestom, pretože strach súvisí so zákonom. Ale dokonalá láska vyháňa strach. Ak je policajt v aute náhodou zároveň mojim otcom, tak namiesto očakávania zlých vecí sa budem usmievať a mávať. To isté platí aj pre Boha Otca. Je to môj otec. Viem, že ma miluje a nechce ma trestať. V jeho láske si môžem potom pokojne odpočinúť a odovzdávať ju iným ľuďom. 

Keď príjmeme jeho lásku, potom je oveľa ľahšie milovať iných. Nie je to bremeno, ale potešenie. Sme stvorení Otcom. Sme adoptovaní ako jeho deti. Prijímame jeho lásku a rozdávame ju. Nie je to záťaž, nie niečo, čo musíme urobiť, ale niečo, čo chceme robiť. Láska urobí pre druhého oveľa viac, ako vyžaduje poslušnosť.

Raz som počula príbeh o dáme, ktorá v deň svojej svadby dostala od manžela zoznam požiadaviek. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažila, nedokázala splniť jeho požiadavky. O niečo neskôr zomrel a ona sa znovu vydala. Neskôr triedila nejaké papiere a narazila na pôvodný zoznam od svojho prvého manžela. Na svoje prekvapenie bez problémov plnila všetko na zozname. Láska znamenala, že to nebolo bremeno. Keď budete požiadaní, aby ste robili veci, robte to, čo môžete, s láskou a nebudete tou snahou zaťažení. Môžeme slúžiť iným, keď je to ako bremeno, ale oveľa lepšie im budeme slúžiť, keď ich budeme milovať.

Stretli ste sa s Ježišom? Možno by ste chceli využiť svoju predstavivosť a opýtať sa Otca, kde bol v tom čase.

Mohli by ste tiež požiadať Otca, aby vo vašom srdci zapálil plameň lásky, aby ste ju mohli odovzdať ostatným.