Archív značiek: 30. jún

Meditácia: 30. jún – Deň po dni s Al-Anon

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany / Deň po dni /

„Čas, ktorý trávim skúmaním minulosti, plačom nad minulými chybami a zlyhaniami, je stratený. Toto je dôvod, prečo je 24-hodinový koncept v AA aj Al-Anon tak veľmi zdôrazňovaný. Náš včerajšok nemá nijakú dôležitosť okrem toho, ak ho vnímame ako skúsenosť, vďaka ktorej môže byť dnešok prínosnejším. Zármutok a sebaodsudzovanie za to, čo sme urobili alebo neurobili, len ničí našu sebaúctu, z ktorej by sme mohli čerpať vyvážený pohľad na seba.

Pripomienka na dnešný deň:

Ľútosť nad zraňujúcimi vecami, ktoré som spôsobil iným, môže byť uzdravená tým, že to napravím tak, ako najlepšie viem. Ľútosť nad premeškanými príležitosťami zmizne, keď sa dnes budem snažiť urobiť múdre rozhodnutia. Chcem tento deň naplniť myšlienkami a činmi, ktoré nebudem musieť ľutovať. Chcem si na seba zobrať len toľko, koľko dokážem dobre zvládnuť bez zhonu alebo napätia.

Myšlienka:

„Len pre dnešok budem prežívať tento deň a nebudem naraz riešiť všetky moje problémy. Tie z minulosti ma dnes nemusia trápiť; tým budúcim budem čeliť, keď sa vynoria.“ (Z publikácie Al-Anon: Len pre dnešok)“

#AlAnon