Paulo Coelho: Rukoväť Bojovníka Svetla 48.

„Pri každej činnosti je treba vedieť, čo sa dá očakávať, poznať prostriedky k dosiahnutiu cieľa a svoju schopnosť splniť vytýčenú úlohu.
„Prehlásiť, že sa zrieka plodov, môže iba ten, kto pri splnení všetkých týchto požiadaviek nijako netúži po dosiahnutých výsledkoch a zostáva úplne zaujatý bojom.
Je možné zrieknuť sa plodu, ale toto zrieknutie neznamená ľahostajnosť k výsledku.“
Bojovník svetla s úctou načúva stratégii Gándhího. A nenechá sa zmiasť ľuďmi, ktorí ustavične hlásajú odriekanie len pre to, že nie sú schopný dôjsť k nejakému výsledku.“

Pridaj komentár