9. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Viera v Boha

Nachádzate sa v Egypte.
Cvičenia majú zväčšené prídavky (úlohy), my sme nevedeli, že musíme mať ľudské pohodlie. Nebolo by ľahšie ukončiť toto cvičenie a zostať
pohodlným otrokom na večnosť?
Ako na to:

  1. Dobre sa vyspovedaj.
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia.
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel).Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.
Otče náš …

Exodus 4:10–17 :
10 Nato Mojžiš povedal Pánovi: „Nie tak, Pane! Ja nie som výrečný muž. Nebol som predtým a nie som ani teraz, odkedy sa rozprávaš so
svojím sluhom, lebo mám nemotorné ústa a ťarbavý jazyk.“ 11 Pán mu odvetil: „A kto dáva človeku ústa, alebo kto ho robí nemým alebo
hluchým, vidiacim alebo slepým? Azda nie ja, Pán? 12 A teraz len choď! Ja budem s tvojimi ústami a poučím ťa, čo máš hovoriť!“ 13 On
však odpovedal: „Prosím, Pane, pošli niekoho iného!“ 14 Tu sa Pán nahneval na Mojžiša a povedal: „Či nie je tvoj brat Áron, levita?! Viem,
že on veľmi dobre rozpráva. On ti ide oproti, a keď ťa uvidí, bude sa zo srdca radovať. 15 Ty mu porozprávaš a vložíš mu slová do úst a ja
budem s tvojimi i s jeho ústami a poučím vás, čo máte robiť. 16 On bude namiesto teba hovoriť ľudu; a tak on bude tvojimi ústami, kým ty
budeš preň ako Boh. 17 Túto palicu si však zober do ruky, ňou budeš robiť zázraky!“

Rozjímanie:
Mojžiš zvažuje závažnosť misie, ktorá mu bola daná, a verí, že Boh prišiel nakrátko. Boh od neho požiadal niečo, čo nedokáže uskutočniť.
Tak ako dnes toľko mužov má, Mojžiš nemá dôveru v seba samého a v Pána Boha, ktorý, ako nám hovorí Písmo, vzbudzuje hnev Pána. Aby
som si bol istý, Boh sa nehnevá na Mojžiša kvôli jeho nedostatku výrečnosti. Skôr „hnev Hospodinov bol vzbudený proti Mojžišovi“,
pretože Mojžišovi chýba viera v Boha a jeho nádej zmizla. V priebehu našich životov nás Boh bude skúšať mnohými spôsobmi, rovnako ako
robí Mojžiša v dnešnom čítaní. Samozrejme, netestuje nás, aby sme sa o nás dozvedeli niečo. Testuje nás, že by sme sa mohli niečo
dozvedieť o sebe a o ňom.
Mojžišovi chýba cnosť nádeje. Rozpoznanie vlastných nedostatkov nie je hriech, ale Mojžiš si nemyslí, že Pán bude schopný upraviť, čo
Mojžišovi chýba. Toto je problém. Mojžiš sa musí naučiť, že ak má viesť Boží ľud a dosiahnuť nemožné, musí úplne závisieť na Bohu.
Týchto deväťdesiat dní Exodu je pre vás skvelým testom. Učte sa od Mojžiša: zlyháte v tomto cvičení, ak skutočne nebudete mať nádej v
Boha. V strachu tak často preberáme kontrolu z Božej ruky a snažíme sa to ovládať sami. Keď to urobíme, aj keď sa nám to podarí, stojí nás
to veľa a niekedy aj pre tých, ktorých milujeme.
Choďte do toho, uznajte skutočnosť, že sa nemôžete viesť k slobode. Potom sa pozrite na kríž. Dúfajte v Toho, ktorý porazil dokonca aj
smrť. Bude vás viesť k slobode. On sám vám dá vyslobodenie. Dúfajte v neho.

Pridaj komentár