21. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
202122

Vyhradenie pre Boha

Si v Egypte
Život sa stal náročnejším. Nezdá sa, že by Mojžiš a Áron získali väčšiu slobodu. Napriek tejto situácii, komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Exodus 9:1–7
1 Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi a povedz mu: »Toto hovorí Pán, Boh Hebrejov: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!« 2 Lebo ak odoprieš prepustiť ho a budeš ho zdržiavať, 3 Pánova ruka bude na tvojom dobytku na poli, na koňoch, osloch, ťavách, býkoch a ovciach ako hrozná nákaza. 4 Pán však urobí rozdiel medzi izraelským a egyptským dobytkom a z toho, čo patrí Izraelitom, nezahynie ani kus. 5 Pán označil aj čas, keď povedal: »Zajtra to Pán urobí v krajine.«“ 6 A Pán to nasledujúci deň urobil: pohynul všetok egyptský dobytok, kým z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. 7 Faraón si to dal zistiť, a naozaj z izraelského dobytka nezahynul ani jeden kus. Srdce faraóna však ostalo tvrdé a neprepustil ľud.

Rozjímanie:
Posolstvo poslané faraónovi je úplne jasné: Boh má v úmysle oddeliť Izraelitov od egyptského kráľovstva. Izraeliti nepatria faraonovi, ale iba Bohu. Na jasné presvedčenie, dôrazne varuje faraona, že „bude rozlišovať medzi dobytkom Izraela a dobytkom Egypta, aby nič nezomrelo zo všetkého, čo patrí synom Izraela.“ Otec chráni svojich synov. Rovnako ako boli Izraeliti oddelení, tak ste vy boli krstom oddelení. Je ľahké zabudnúť na silu a účinky krstu. Keď ste sa vynorili z krstitelnice, buď ako dieťa alebo ako dospelí, stali ste sa synom nebeského Otca. Stali ste sa posvätnými a dostali ste všetko, čo potrebujete pre účasť na Božom živote. Preskúmajte svoj život. Uvedomujete si, čo to znamená, že váš život bol posvätný? Keď kňaz používa kalich vo Svätej liturgii, tento kalich sa už nikdy nemôže použiť na neposvätenú činnosť. Je posvätný a musí sa s ním tak aj zaobchádzať. Rovnakým spôsobom vás váš krst oddelil; zostávate uprostred ľudu, ale od tejto chvíle ste vyčlenený slúžiť Pánovi navždy. Váš osud je byť s Bohom. Preto musíte odolať pokušeniu na pozemské záležitosti, najmä ak tieto záležitosti vylučujú Boží plán pre váš život.
Čím viac sa vyrovnáte so svojou skutočnou identitou, tým viac si uvedomíte iracionalitu záležitostí, ako je sex, sila, peniaze a spoločenský status. Preto musíme vo svojich srdciach často roznietiť milosť nášho krstu. Musíme si uplatniť nárok na naše krstné dedičné právo a na naše večné dedičstvo. Musíme ostať vyhradený pre Boha.
Vstúpte do dialógu s Pánom dnes ohľadom vašej zasvätenosti, o vašom stave vyhradenia. Zamyslite sa s ním, ako žijete „vyhradenie“ a akým spôsobom tak nerobíte. Buďte konkrétni, pozorne počúvajte a buďte pripravení zmeniť sa podľa požiadaviek Pána. To bude znamenať ďalší pevný krok na ceste k slobode.

Pridaj komentár