22. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← Sp䝊tvrtý týždeňĎalej →
212223

Roztop sa pred Pánom

Si v Egypte
Rany sa vystupňovali v Egypte. Pán teraz využíva tých, ktorí mu odporujú pre svoj vlastný úžitok. Tiež ukazuje Izraelitom prázdnotu Egyptských modiel zničením týchto samotných modiel pohromou. Izraeliti už konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a slúžení iba Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom tvojho exodusu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v tvojom živote cez jednotlivé cvičenia v tejto duchovnej skúške. Umožni, aby ti táto skutočnosť priniesla nádej pre slobodu a zmenu tvojho srdca, že musíš opustiť Egypt a slúžiť iba Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Pripútaj sa k svojmu bratstvu. Koľko stretnutí s bratstvom si vynechal? Si pokúšaný vynechať najbližšiu spoločnú modlitbu, omšu alebo stretnutie? Ak ťa Satan presvedčí, že nepotrebuješ svojich bratov, vie, že jeho práca na tom ako ťa zotročiť bude opäť tak jednoduchá ako to bolo pred Exodusom. Pripútaj sa k svojmu bratstvu.
  2. Sprav si plán ako cvičiť. Exodus 90 si vyžaduje prísne cvičenie. Ako sa ti darilo? Muži, ktorí prechádzali Exodom zistili, že ak si nespravili plán a nedržali sa ho, tak to bolo veľmi náročné nájsť si čas a cvičiť každý týždeň. Sprav si plán, napíš si ho a drž sa ho.
  3. Priznaj moc nášho Pána. Ako sú rany uvalené na Egypťanov tento týždeň, všimni si Božiu všemohúcnosť. Má moc robiť veľké veci, vrátane oslobodenia ťa od tvojich návykov. Pamätaj: jeho moc nemá hraníc. Spoľahni sa na Boha, toho, ktorý má moc dať ti oslobodenie.
  4. Choď von. Vo svete plnom monitorov a digitálnych vzťahov ľudia zabudli, ako byť skutočným človekom medzi inými ľuďmi. Niektorí dokonca zabudli, ako sa nazývajú plochy zeme pokryté stromami. Vyberte si čas tento alebo budúci víkend, stretnite sa ako muži, vyhľadajte nejaký les, dolinu alebo planinu a spravte si výlet. Bez výhovoriek: čím horšie počasie, tým pevnejšie puto. Tento spoločný čas vám dá zažiť skutočné puto, ktoré budeš ty a tvoje bratstvo potrebovať v mnohých skúškach nasledujúce týždne.
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v Exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 9, 8-12
„Nato Pán prikázal Mojžišovi a Áronovi: „Naberte si plné hrste sadzí z pece! Mojžiš nech to potom rozsype pred očami faraóna proti nebu. Ony sa rozšíria ako jemný prach po celej egyptskej krajine a spôsobia na ľuďoch a na dobytku vredy a zdurené pľuzgiere po celej egyptskej krajine.“ I vzali sadze z pece a predstavili sa pred faraóna a Mojžiš ich rozsypal proti nebu. Tu vznikli na ľuďoch a na dobytku zdurené pľuzgiere, ktoré sa potom rozšírili. Zaklínači sa však nemohli dostaviť pred Mojžiša pre vredy, lebo vredy boli na nich ako na všetkých Egypťanoch. Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nepočúval, ako Pán predpovedal Mojžišovi.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Dnešné znamenia, sú síce malým, ale viditeľným preklopením k začiatku druhej várky piatich rán voči Faraónovi a Egypťanom. V tejto druhej várke sú dôsledky citeľnejšie, kúzelníci okúšajú Božiu moc a faraónove srdce je zatvrdené pre zistenie Božej všemohúcej existencie.
Po každej z prvých piatich rán si Faraón sám zatvrdil srdce. V týchto druhých piatich ranách je Faraónovo srdce zatvrdené Bohom. Boh nerobí zlo Faraónovi, ani ho nenastavuje na zlyhanie. Aby sme to pochopili, vyskúšajte dať na slnko spolu maslo a hlinu. Každý materiál reaguje inak na to isté slnko: maslo sa roztopí a hlina stvrdne. Slnko nerozlišuje medzi týmito dvomi materiálmi, ale skôr je to rozdielom vo vlastnostiach týchto materiálov, čo spôsobuje rozdielnosť v správaní.
V knihe Exodus, Izraeliti niekedy odpovedajú na Božie činy ako maslo: niekedy jeho prítomnosť roztápa ich srdcia. Ako odpoveď si vyberajú úctu k Božej veľkosti. Na druhej strane Faraón pozerá na tie isté Božie činy a odpovedá na to ako hlina: Božia prítomnosť mu zatvrdzuje srdce. Faraón odpovedá pýchou a odporom na Božiu vôľu. Robí to preto, lebo ak je Boh tým, ktorým tvrdí, že je, tak potom Faraón je výmysel. Ak je Boh Bohom, tak Faraón ním nie je. Faraón má stratiť jeho celú identitu, všetko, čo s tým je spojené v tomto mocnom zápase.
Keď začínaš svoju každodennú modlitbu, ako odpovedáš na Božiu prítomnosť? Je tvoje srdce ako maslo, alebo ako hlina. Jednou možnosťou ako to otestovať je zamyslieť sa nad tvojou schopnosťou stíšiť svoju myseľ a telo. Dokážeš sedieť pred všemohúcim Bohom a byť stíšený? Alebo ti spôsobuje jeho prítomnosť nepokoj? Mal by si túžiť počuť Pánovu vôľu a konať ju. Ak cítiš stres alebo úzkosť, je to pravdepodobne preto, lebo zápasíš s Bohom. Možno si zatvrdzuješ srdce v prázdnom pokuse udržať si identitu, ktorá je nehodná muža, ktorého Pán chce mať pre svoju Cirkev a rodinu. V dnešnej modlitbe všimni si, ako odpovedáš na Božiu prítomnosť. Potom sa s ním porozprávaj o tom ako a prečo tak reaguješ.

Pridaj komentár