20. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
192021

Slúž Pánovi

Si v Egypte
Život sa stal náročnejším. Nezdá sa, že by Mojžiš a Áron získali väčšiu slobodu. Napriek tejto situácii, komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 8, 16-28
Potom hovoril Pán Mojžišovi: „Zajtra na úsvite predstúp pred faraóna, pôjde vtedy k vode, a povedz mu: „Toto hovorí Pán: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil!“ Lebo ak neprepustíš môj ľud, ja privediem na teba, na tvojich služobníkov, na tvoj ľud i na tvoje domy jedovaté muchy. Domy Egypťanov, ba ešte aj pôda, na ktorej stoja, budú preplnené muchami. S krajom Gessen však, kde býva môj ľud, urobím v tom istom čase výnimku, takže tam nebude nijakých múch, aby si zvedel, že na zemi som Pánom ja.
Urobím rozdiel medzi mojím a tvojím ľudom. Zajtra sa stane toto znamenie!“ A Pán urobil tak. Dostavili sa v rojoch jedovaté muchy do faraónovho paláca, do príbytkov jeho služobníkov a po celej egyptskej krajine. A krajina ťažko trpela od múch. Nato dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Choďte a obetujte svojmu Bohu tu v krajine!“ Mojžiš však odpovedal: „Tak sa to nedá urobiť, lebo my budeme prinášať nášmu Bohu obety, ktoré sú pre Egypťanov ohavnosťou. Ak by sme pred ich
očami prinášali obety, ktoré sú pre nich ohavnosťou, vari by nás neukameňovali? Vyberieme sa na tri dni cesty na púšť, aby sme Pánovi, nášmu Bohu, priniesli obetu tak, ako nám prikázal.“ A faraón odpovedal: „Ja vás prepustím, aby ste Pánovi, svojmu Bohu priniesli obetu na púšti, len sa nevzďaľujte veľmi ďaleko! Pomodlite sa za mňa!“ Vtedy Mojžiš povedal: „Hľa, ja teraz od teba odídem a budem prosiť Pána a zajtra sa vzdialia muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Len nech nás faraón zasa neoklame, keď potom nebude chcieť prepustiť ľud, aby priniesol obetu Pánovi.“ Keď Mojžiš vyšiel od faraóna, orodoval u Pána. A Pán urobil podľa Mojžišovej prosby a odňal muchy od faraóna, od jeho služobníkov a od jeho ľudu. Neostalo ani len jedinej. Ale faraónovo srdce sa zatvrdilo aj tento raz a neprepustil ľud.

Rozjímanie:
Dospeli sme k skutočnému významu a účelu celej ságy zaznamenanej v knihe Exodus. Boh žiada faraóna: „Nechaj môj ľud odísť, aby mi slúžil.“ Mojžiš chce na Boží príkaz vziať ľud na trojdňovú cestu do divočiny, kde budú konať obety, ktoré sú pre Egypťanov „ohavné“. Inými slovami, vezmú zvieratá, ktoré Egypťania uctievajú a obetujú ich ako celopal. Tento druh obete má ukázať Izraelitom, že bohovia Egypťanov sú iba stvorenia a nie jediným pravým Bohom. Možno sme my novodobí ľudia príliš sofistikovaní, aby sme uctievali ovce a hovädzí dobytok. Napriek
tomu v našej arogancii a sofistikovanosti stále uctievame falošných bohov alebo modly. Najčastejšie sú tieto modly vo forme peňazí, sexu, sily, športu a zábavy. Ako pozorní čitatelia Písma musíme vidieť, čo najviac zaujíma Boha, pokiaľ ide o Izraelitov a ich slobodu. Jeho prvoradým záujmom nie je sloboda od dozorcu, ktorý diktuje, čo majú robiť celý deň. Jeho prvoradým záujmom je skôr sloboda ich duší. Akokoľvek hrozne to môže znieť, otročenie pre dozorcu nie je dôvodom pre zatratenie. Ale slobodne sa rozhodnúť uctievať modly namiesto Boha? To je vážna vec. Po 400 rokoch v Egypte sa našli Izraeliti, ktorí uctievajú egyptské modly. Toto uctievanie zotročilo ich duše a bránilo im v správnom uctievaní jediného pravého Boha. Všimni si tiež, že aj keď faraón začína byť unavený a dovoľuje im ísť na púšť, nechce, aby Izraeliti
odišli „veľmi ďaleko“. Nedovolí, aby pracovná sila vykĺzla z rúk. Musia zostať zotročení. Zamysli sa nad časom, ktorý tráviš preč od vecí, ktoré Ťa zotročujú. Satan šepká: „Kľudne, vezmi si dovolenku od svojho otroctva na týždeň, na pôstne obdobie alebo dokonca aj na deväťdesiat dní. Keď sa vrátiš, otroctvo bude pre Teba ešte horšie.“ Slobodu nemožno získať a navždy udržať za nejaký obmedzený čas. Ak chceš zostať slobodným človekom, týchto deväťdesiat dní má slúžiť ako skvelý začiatok, čas očistenia a vynikajúca pripomienka. Počnúc nimi však treba celý život zachovať vernosť a dôveru v Boha. Táto realita by vás nemala viesť k smútku alebo zúfalstvu. Malo by nás to viesť k väčšej horlivosti pri
dosahovaní celoživotnej slobody. Ak si teraz sklamaný, povedz o tom Pánovi a daj mu priestor, aby Ti povedal pravdu. Ak si plný horlivosti, chváľ Boha za tento dar. Kontaktuj svojich bratov, najmä svojho
„kotváka“. Nie všetci budú horliví ako Ty. Niektorí môžu byť v pokušení skončiť Exodus. Podeľ sa s nimi o svoju radosť a horlivosť už dnes.

Pridaj komentár