19. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
181920

Boh dáva všetky potrebné milosti


Si v Egypte
Život sa stal náročnejším. Mojžiš a Áron zdá sa nezískavajú väčšiu slobodu. Napriek tejto pozícii, komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 8, 12-15
12 Potom Pán povedal Mojžišovi: „Povedz Áronovi: „Vystri svoju palicu a udri prach zeme, aby sa po celej egyptskej krajine premenil na komáre!“ 13 Aj tak urobili. Áron vystrel ruku so svojou palicou a udrel prach zeme. I nastali komáre na ľuďoch a na dobytku. Všetok prach egyptskej krajiny sa premenil na komáre. 14 Aj zaklínači robili podobne, aby vyvolali komáre, ale im sa to nepodarilo. Boli teda komáre na ľuďoch i na dobytku. 15 Tu povedali zaklínači faraónovi: „To je Boží prst!“ Iba faraónovo srdce ostalo zatvrdnuté a on ich nepočúval, ako predpovedal Pán.

Zamyslenie:
Je príslovie, ktoré vraví: „Boh nám nikdy nenaloží viac, ako sme schopní uniesť“. Ale je to ďaleko od pravdy. Pozrite na Mojžiša. Boh mu naložil oveľa viac ako bol schopný uniesť. A preto Mojžiš mal dve možnosti: mohol utiecť a utešovať sa tým, že Boh od neho chcel príliš veľa, alebo mohol dôverovať že Boh ho podrží a poskytne mu milosť tam, kde ľudská sila nestačí. Pokúšať sa žiť ako dobrý kresťan môže byť v dnešnej kultúre výzvou. Veľa z nás je pokúšaných veriť lži, že ak by sme nikdy neboli privedení k Bohu a Cirkvi, boli by sme oveľa šťastnejší, pretože by sme
nemuseli žiť život plný krížov. Otroctvo, ktoré je výmenou za tieto kríže robia tieto zbabelé myšlienky nepravdivými.

Potešujme sa dnes slovami sv. Františka Saleskho:
Pamätaj si túto jednoduchú pravdu, ktorá je nad všetky pochybnosti: Boh pripúšťa veľa ťažkostí ktoré sužujú tých, ktorí mu slúžia, ale nikdy ich nenechá padnúť pod ich ťarchou kým mu dôverujú… Nikdy, za žiadnych okolností nepodľahni pokušeniu nechať sa odradiť, ani pod výhovorkou pokory. Ak túžiš slúžiť Bohu, on ťa potlačí konať viac ako dokážeš uniesť. V tomto bode nášho duchovného cvičenia sme si dobre vedomý reality. Ale Boh nás nikdy nenechá padnúť pod našim bremenom pokým mu naozaj veríme. Prečítaj si opäť svoje „Prečo“. Veríš Bohu, že ti pomôže toto splniť? Ak nie, tak teraz je správny čas sa s ním o tom porozprávať. Ak áno, tak venuj teraz čas tomu, aby si mu vyjadril náležitú vďačnosť.

Pridaj komentár