12. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Frustrácia z hriechu

Si v Egypte
Cvičenia Exodu 90 zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Nebolo by jednoduchšie opustiť toto
cvičenie a ostať v pohodlnom otroctve naveky?

  1. Dobre sa vyspovedaj
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel)
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

EXODUS 5:5–21
5 A faraón ešte hovoril: „Ľudu v krajine je veľa a vy by ste im chceli dožičiť odpočinok od robôt?!“ 6 A v ten istý deň faraón prikázal
dozorcom a predákom ľudu: 7 „Nabudúce nedodávajte ľudu slamu na výrobu tehál ako doteraz. Sami nech si idú nazbierať slamy! 8 Ale vy
žiadajte od nich také množstvo tehál, aké vyrábali doteraz. Nič im nezľavujte, lebo sú leniví! Veď prečo kričia: „Chceme odísť, chceme
obetovať nášmu Bohu!“? 9 Robotou treba týchto ľudí pritisnúť, aby sa starali o ňu a nestarali sa o hlúpe reči!“ 10 Dozorcovia (prác) a
zapisovatelia šli a povedali ľudu: „Toto hovorí faraón: „Slamu vám už nedodám. 11 Sami si choďte zbierať slamu, kde nájdete! Z vašej úlohy
sa však nič nezľaví!“ 12 A ľud sa rozpŕchol po celej egyptskej krajine zbierať slamu na tehlu. 13 Dozorcovia však naliehali a vraveli: „Konajte
si svoju prácu ako vtedy, keď bola slama!“ 14 A bili izraelských predákov, na ktorých dozorcovia zvaľovali vinu a hovorili: „Prečo ste včera a
dnes nevyhotovili také množstvo tehál ako doteraz?“ 15 I pobrali sa predáci izraelského ľudu a sťažovali si u faraóna: „Prečo tak nakladáš
so svojimi sluhami? 16 Slama sa nedodáva tvojim sluhom, ale „tehly – hovoria nám – len vyrábajte!“ Ešte aj bijú tvojich sluhov! Veru, krivdíš
svojmu ľudu!“ 17 On však odvetil: „Leniví ste, leniví! Preto žiadate: „Chceme odísť, aby sme obetovali Pánovi.“ 18 A už sa berte, pracujte!
Slama sa vám nedodá, ale množstvo tehál odovzdáte!“ 19 Tu videli izraelskí predáci, že sú v zlom položení, lebo sa im prikazovalo: „Nič sa
vám nezľaví z vašej dennej výroby tehál!“ 20 Keď vyšli od faraóna, stretli sa s Mojžišom a Áronom ktorí na nich čakali, a povedali im: 21
„Nech vás vidí Pán a nech súdi! Veď ste nás urobili nenávidenými v očiach faraóna a jeho služobníkov. Meč ste mu vtisli do rúk, aby nás
povraždil!“

Zamyslenie:
Izraeliti sa spravodlivo sťažujú, že majú vyprodukovať rovnaké množstvo tehál aj keď dostanú menej slamy. Požiadavky ich otrokára sa stali
neznesiteľnými. V ich prípade je ich otrokárom Faraón, v našom prípade je našim otrokárom Satan. Naše závislosti a návyky v nás vytvorili
neuhasiteľnú túžbu. Tak ako ukazuje dnešné čítanie oddanie sa týmto požiadavkám je hlboko neuspokojiteľné.
Nezávisle od toho, k čomu sme pripútaní, pokúša nás to vždy rýchlo a jednoducho to opraviť oddaním sa našej túžbe. Paradoxne, čím viac
sa oddávame túžbe, tým menej sme naplnení. Pokušenie vytvára ilúziu, že budeme viac naplnení, ak si doprajeme nabudúce trochu viac.
Zatiaľ nás pokušenie vťahuje hlbšie do otroctva a ďalej od našej slobody sťažujúc prípadný návrat. Každý z nás preto veľmi dobre chápe
pravdu v slovách sv. Pavla v jeho liste Rimanom: „lebo nerobím to, čo chcem, ale robím to, čo nenávidím“ (Rim 7,15)
Nikdy nezabudni na lži, ktoré ti tvoje pokušenia neustále vravia. Maj to vždy na pamäti ako hybnú silu vedúcu k tvojej slobode. Je to tvoja
frustrácia s touto lžou, ktorá ťa priviedla sem a bude to bude to tá istá frustrácia, vďaka ktorej si ochotný ísť do púšte a nasledovať túto
náročnú cestu k slobode.

Pridaj komentár