10. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Aký typ človeka budeš?


Nachádzate sa v Egypte.
Cvičenia majú zväčšené prídavky (úlohy), my sme nevedeli, že musíme mať ľudské pohodlie. Nebolo by ľahšie ukončiť toto cvičenie a zostať
pohodlným otrokom na večnosť?

Ako na to:

  1. Dobre sa vyspovedaj.
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia.
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide)
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel).
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …


Exodus 4:18–31:
18 Tu Mojžiš šiel a vrátil sa k svojmu tesťovi Jetrovi a povedal mu: „Chcel by som ísť navštíviť svojich bratov v Egypte a pozrieť sa, či ešte
žijú.“ Jetro odpovedal Mojžišovi: „Len choď v pokoji!“ 19 A Pán povedal Mojžišovi ešte v Madiánsku: „Choď, vráť sa do Egypta, veď všetci,
čo ti striehli na život, sú mŕtvi!“ 20 Mojžiš vzal svoju ženu a svojich synov, vyložil ich na osla a vracal sa do Egypta. Do ruky si však vzal Božiu
palicu. 21 A pán mu ešte povedal: „Keďže sa vraciaš do Egypta, dávaj pozor, aby si urobil pred faraónom všetky tie zázraky, nad ktorými
som ti dal moc. Ja však zatvrdím jeho srdce a on neprepustí ľud. 22 Potom povieš faraónovi: Toto hovorí Pán: »Izrael je môj prvorodený
syn.« 23 Povedal som ti: Prepusť môjho syna, aby mi slúžil! Ty si však odmietol prepustiť ho. Preto ja usmrtím tvojho prvorodeného syna.“
24 Na ceste počas nočného oddychu sa však naň oboril Pán a chcel ho usmrtiť. 25 Tu Sefora vzala ostrý kameň, obrezala predkožku svojho
syna a dotkla sa jeho nôh, a povedala: „Ženíchom krvi si mi!“ 26 Potom ho nechal, lebo povedala: „Ženíchom krvi si pre obriezku.“ 27 Pán
hovoril aj Áronovi: „Choď na púšť naproti Mojžišovi!“ On šiel, stretol ho pri Božom vrchu a pobozkal ho. 28 A Mojžiš oznámil Áronovi
všetky Pánove slová, ktorými ho vyslal, a všetky zázraky, ktoré mu prikázal. 29 Nato Mojžiš a Áron šli a zhromaždili starších Izraela. 30 Áron
im predniesol všetky slová, ktoré Pán hovoril Mojžišovi, a on robil zázraky pred očami ľudu, 31 a ľud uveril. A keď počuli, že Pán
(sústrastne) pozoroval Izraelitov a videl ich utrpenie, padli na kolená a klaňali sa.

Rozjímanie:
Zoberme si dve hlavné postavy knihy Exodus. Prvý, Mojžiš, pozná svoje postavenie pred Pánom. Nie je povýšený ani arogantný. Zachováva
si svoju dôstojnosť a je mu udelená výsada od Pána. Na druhej strane faraón je povýšený a arogantný natoľko, že sa vyhlasuje za božského
a jeho poddaní ho musia ako takého prijať. Nakoniec Boh zničí faraonove potomstvo a jeho dynastiu, čo faraónovi preukáže, že je iba
človekom.
Zoberme si dve hlavné postavy knihy Exodus. Prvý, Mojžiš, pozná svoje postavenie pred Pánom. Nie je povýšený ani arogantný. Zachováva
si svoju dôstojnosť a je mu udelená výsada od Pána. Na druhej strane faraón je povýšený a arogantný natoľko, že sa vyhlasuje za božského
a jeho poddaní ho musia ako takého prijať. Nakoniec Boh zničí faraonove potomstvo a jeho dynastiu, čo faraónovi preukáže, že je iba
človekom.
Súčasní muži často napodobňujú faraóna. Málokto by bol taký trúfalý, že by sa vyhlásil za božského, ale mnohí konajú tak, akoby si mysleli,
že oni určujú svoju vlastnú pravdu, určujú svoj vlastný smer, odmietajú závisieť od Boha a žijú suverénnym životom. Od pádu Adama mal
človek vzpurné srdce. Izraeliti v tomto príbehu nie sú výnimkou. Budú sa musieť učiť: štyridsať rokov, ktoré strávia v púšti, nie je prírodná
prechádzka. Boh pošle svoj ľud na púšť, aby sa mohli naučiť závisieť od neho. Potrebujú pochopiť, že Boh je Boh a že sú jeho prvorodeným
synom.
Človek je schopný mnohých veľkolepých činov, ale Boží syn je schopný oveľa, oveľa viac. Týchto deväťdesiat dní ponúka vynikajúcu
príležitosť na usporiadanie vášho života voči Bohu. Vzdajte sa svojho vzpurného srdca. Žite nový, ako milovaný syn pozoruhodného Otca,
ktorý vás nielen podporí, ale pomôže vám stať sa spoľahlivým, nezištným a slobodným človekom pre ostatných.
Zvážte svoj vlastný vzťah s Bohom. Vidíte Boha ako svojho Otca a správate sa tak? Obraciate sa na neho často, ako sa dieťa obracia k
svojmu otcovi? Dnes prineste tieto otázky do Vašej svätej hodinky.

Pridaj komentár