5. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Prvý týždeňĎalej →
4 5 6

Denné smerovníky: 1. týždeň

Nachádzate sa v Egypte

Si ochotný uznať, že si sa v Egypte stal otrokom? Odpoveď ÁNO bude vyžadovať úplnú zmenu Tvojho spôsobu života.

Ako na to

1. Vzdaj sa kontroly.

2. Venuj sa svojmu bratstvu.

3. Naplánuj si čas na dennú modlitbu.

4. Buď radostný.

5. Večer si spytuj svedomie.

Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.

Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

————————

Čítanie 1: Ex 2:11–25

11 V tom čase, keď Mojžiš dorástol, vyšiel k svojim súkmeňovcom, aby videl ich ťažkú robotu. Tu videl, ako istý Egypťan bil jeho súkmeňovca, hebrejského brata. 12 I poobzeral sa a keď videl, že tam nebolo nikoho, Egypťana zabil a ukryl do piesku. 13 Na druhý deň vyšiel opäť a videl, ako sa dvaja hebrejskí mužovia bijú medzi sebou. I zavolal na útočníka: „Prečo biješ svojho blížneho?!“ 14 On mu však odvetil: „Ktože ťa ustanovil nad nami za rozhodcu a sudcu?! Vari chceš zabiť aj mňa, ako si odpratal toho Egypťana?“ Mojžiš sa preľakol a povedal si: „Tak, vec sa už rozniesla.“ 15 A keď sa o tej veci dozvedel faraón, pokúšal sa Mojžiša zabiť. Ale Mojžiš pred faraónom utiekol a usadil sa v kraji Madián, zdržoval sa pri studni. 16 Madiánsky kňaz mal sedem dcér. A ony prišli, čerpali vodu a nalievali ju do válovov, aby napojili ovce svojho otca. 17 Keď prišli pastieri a odháňali ich, Mojžiš vstal, zaujal sa ich a ovce im napojil. 18 Keď ony potom prišli k svojmu otcovi Raguelovi, on sa ich spýtal: „Prečo ste dnes prišli tak skoro?!“ 19 Ony mu odpovedali: „Akýsi Egypťan sa nás zastal pred pastiermi, ba aj nám pomohol napojiť ovce!“ 20 Tu on povedal svojim dcéram: „A kdeže je? Prečo ste (tam) nechali toho muža?! Zavolajte ho, nech si niečo zaje!“ 21 A Mojžiš sa rozhodol, že uňho ostane. Potom dal Mojžišovi svoju dcéru Seforu, 22 ktorá mu porodila syna, a on ho nazval Gersamom, hovoriac: „Som prišelcom v cudzej krajine.“ (Potom mu porodila aj druhého a pomenoval ho Eliezerom, hovoriac: „Ozaj, Boh otca môjho je mojou pomocou, vyslobodil ma od faraónovho meča!“) 23 Po dlhom čase egyptský kráľ zomrel, ale Izraeliti vzdychali pod robotou a kričali a ich volanie od roboty vystúpilo k Bohu. 24 Boh počul ich nárek a spomenul si na svoju zmluvu s Abrahámom Izákom a Jakubom. 25 A Boh zhliadol na Izraelitov a ujal sa ich.

Zamyslenie

Keď sú muži v najlepšom, v ich najlepších chvíľach, vtedy sú skutočne „mužmi pre ostatných“. Vyspelý seba ovládajúci muž, vyzdvihnutý a požehnaný  Bohom je človekom s veľkou mocou. Ale čo robí muža naozaj veľkým je jeho ochota slúžiť druhým – používať jeho moc pre druhých, či už je to jeho manželka, deti, rodina, susedia, cirkev alebo krajina. Veľa z nás v tejto modernej dobe upadlo do hrobu návyku umiestniť naše potreby a túžby na prvé miesto a dbať na iných až po tom všetkom.

V dnešnom písme vidíme Mojžiša ako súcití s biednymi a sužovanými a použije svoju mladícku silu aby pomohol iným. Vedel zhodnotiť, že napríklad dcéry Raguela (nazývaného tiež Jetro) by sa nevedeli ubrániť proti nepriateľským pastierom. Keď si muži všímajú potreby, podporu alebo potrebnú obranu tých, čo sú slabší, Boh ich môže použiť a aj použije ich silu pre dobro druhých. Čoskoro to uvidíte. Boh povolá Mojžiša, aby bol veľkým osloboditeľom a sudcom pre svoj ľud.

Ako muži, každý jeden deň sme povolaný konať tak, aby sme potlačili naše túžby, dokonca aj naše potreby pre dobry tých, čo sú okolo nás. Skús si to preskúmať počas svojej modlitby. Pýtaj sa sám seba – kto je na tebe závislý? Kto k tebe vzhliada aby si sa ho zastal pri nespravodlivosti a sužovaniu? Kto vkladá svoju nádej v teba ako zodpovedného muža, na ktorého sa dá spoľahnút? Kto ti verí tak, že nebudeš len tak stáť bokom aj keby to bolo pre teba nepríjemné? Život má naozaj účel a zmysel keď ho veľkoryso obetuješ pre iných. Si ochotný tak žiť? Si ochotný byť človekom pre iných?

Pridaj komentár