Al-Anon 25. marec

Al-Anon / 12 krokov / 12 tradícií / 12 princípov / Slogany /

„Zamyslím sa nad konceptom mlčania. Keď sa používa počas uvažovania a meditácie, je to požehnanie. No dá sa použiť aj inokedy a vtedy už nie je také užitočné. Na stretnutiach Svojpomocnej skupiny Dvanástich krokov Al-Anon počúvame: “Snažte sa alkoholikovi nenadávať ani ho nekarhať. Na jeho hnevlivé výbuchy, vyvolané pocitom viny, nereagujte ostrými slovami.” Táto dobrá rada sa niekedy vykladá nesprávne. Člen Al-Anon, ktorý si myslí, že už to všetko vie, pyšne prehlási: “Bol som ticho. Nepovedal som mu nič.” Desivé mlčanie môže byť zdrvujúcejšie a zraňujúcejšie ako nevľúdne slová. Takýto druh mlčania je motivovaný túžbou potrestať. Je to ovocie zatrpknutosti a rozhorčenia.

Pripomienka na dnešný deň

Mlčanie môže byť dvojsečná zbraň. Ublíži mi, ak ju využijem na to, aby som ublížil niekomu inému. Mlčanie môže byť aj požehnaním, ak doňho vstúpim vyrovnane, aby som preskúmal samého seba a rozmýšľal o tom, ako sa môžem zlepšiť.

Modlitba

“Bože, pomôž mi uvedomovať si, že mlčanie, rovnako ako hovorenie, môže odrážať moje vnútorné pocity. Pomôž mi ho využívať nie ako zátku, ktorá zabráni výbuchu môjho hnevu, ale na vyjadrenie uzdravujúceho ticha môjho ducha.”

Pridaj komentár