Archív značiek: Vzkriesenie

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na sobotu 19. 11. 2022.

„Ježiš sa rozpráva so saducejmi, ktorí neveria vo vzkriesenie kvôli svojej viere v zákony a tradície Židov. Hovorí o tradícii, ktorá bola napísaná na ochranu dedičstva rodiny v prípade, že muž zomrel bez detí. V takomto prípade bolo ďalšie manželstvo nevyhnutné, aby prišli deti, ktoré by získali a zabezpečili dedičstvo. Ale čo ak ľudia nezomrú? Potom nie je žiadne dedičstvo, ktoré by bolo možné odovzdať.

Ježiš vysvetľuje, že po zmŕtvychvstaní nie je žiadna ďalšia smrť, a preto tu nie je ani potreba manželstva alebo dedičstva. Každý dostane svoje vlastné dary priamo od samotného Boha. Boh Otec hovorí, že túži po tom, aby sme ho volali Otcom, poznali ho ako svojho Otca. Potom On bude ten, kto nám dá „rozkošnú krajinu a najskvostnejšie dedičstvo“ (Jeremiáš 3:19).

Filozofia saducejov je beznádejná. Pre nich neexistuje žiadna dlhodobá budúcnosť. Ale ak majú ľudia nádej na vzkriesenie, nemôžu byť bez nádeje. Ak nie je zmŕtvychvstanie, potom nás môžu iní ľutovať ako najúbohejších zo všetkých ľudí,  pretože veríme v klamstvo.Sme nesmrteľnými duchovnými bytosťami s dočasnou fyzickou skúsenosťou na zemi. Naša budúcnosť je zabezpečená a to je dobré. Nebudú už žiadne slzy, bolesť, choroba alebo smrť. Musíme dovoliť Otcovi zmeniť naše srdcia, aby sme uverili tejto pravde. Potom dokážeme čeliť všetkým ťažkostiam s nádejou. Druhí ľudia  budú vidieť, že sme zdrvení, ale nie premožení. Nič nás nemôže zničiť. A potom budú aj oni chcieť vedieť, čo my máme a oni nemajú.“

Richard Rohr: Na prahu premeny 351.: Zlo nestojí ani na prvom ani na poslednom mieste

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo päťdesiaty prvý

„Zlo a hriech sú skutočne bolestivé, ale nie sú rozhodujúce. Nepredstavujú ani základnú, ani konečnú pravdu. Tak v skutočnosti znie hlavné posolstvo kresťanstva! Genezis začína tvrdením, že všetko stvorenie „je dobré“ od samého začiatku (Gn 1,10n), a vzkriesenie ukrižovaného Ježiša bolo potom Božím zasľúbením ľudstvu, že poslednou kapitolou všetkých ľudských ukrižovaní bude vzkriesenie! Váš svetonázor vás môže „spasiť“ dokonca i na nevedomej úrovni a zbaviť vás úzkostí, pochybností o sebe samých a pocitu, že nie ste súčasťou ničoho väčšieho. Občas mi napadá, že väčšina „spásy“ sa najúčinnejšie odohráva práve na nevedomej úrovni.

Posledné, konečné a definitívne slovo bude mať Božia Milosť a Milosrdenstvo. My nie sme mocnejší než Boh. „Zotrie im každú slzu z očí. A smrti už nebude, ani žiaľu ani náreku ani bolesti už nebude – pretože čo bolo, pominulo,“ hovorí sa na posledných stránkach Biblie (Zjv 21, 4).

Akú najúžasnejšiu milosť som zažil tento týždeň?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 382.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Slnko tiež umiera

Deň sto osemdesiaty druhý

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

„Slnko umiera, i keď pomaličky. Každú sekundu premieňa štyri milióny tom seba samého na svetlo, ktoré vyživuje všetko na tejto planéte. V tomto vesmíre trvá každá forma kvapaliny, plynu či pevnej látky určitú dobu, ale nakoniec (trebárs za milióny rokov) svoju formu stratí a stane sa niečím iným. Toto umieranie je často násilné, zdanlivo zbytočné a úplne nehospodárne. My ľudia sme sa zamilovali do foriem, a keď sa formy menia alebo zanikajú, pripadá nám to tragické. Napriek tomu k tomu dochádza a my nad tou stratou pociťujeme bolesť. Keby sme najskôr nemilovali, nikdy by sme netrpeli.

Takže všetko, nie len Ježiš, prechádza cyklom utrpenia, smrti a vzkriesenia. On nám prišiel oznámiť, že sa tomuto cyklu nemáme vyhýbať, že sa mu vyhnúť ani nemôžeme – a že viera je v skutočnosti aktom dôvery v proces a v hľadanie Boha v tomto „pašiovom mystériu“ straty a obnovy. To pre nás bude vždycky záhada, ktorej sa budeme hlboko vzpierať. Ježiš musel tento proces osobne a dramaticky prejsť, aby nám ukázal, že je to v poriadku.

Kedy mi priniesli bolesť veci, na ktorých som lipol?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 208.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

#Cyklus #CyklusSmrtiAObnovy #Smrť #Umieranie #Kristus #Násilné #Zbytočné #Nehospodárne #Tragické #Naviazanosť #Utrpenie #Formy #Vzkriesenie #PašiovéMystérium #SlnkoTiežUmiera