Archív značiek: Nechať plynúť

Richard Rohr: Na prahu premeny 359.: Vydať vlastný život

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo päťdesiaty deviaty

„Keď žijeme v ekonómii milosti, prestávame posudzovať jednanie v kategóriách dobrého, lepšieho a najlepšieho: jednoducho nechávame život, aby sa dial – a rovnako tak, aby sa dialo zlyhanie, ktoré je súčasťou života. Keď dovedieme lásku až k jej logickému záveru, nevyhneme sa bolesti, pretože láska sa vydáva tým, ktorých milujeme – a za to sa platí. Vydať vlastný život za druhých je definícia zrelej lásky, ako veľmi jasne hovorí Ježiš (Jn 15, 13).

Táto láska nie je obeťou v nejakom morbídnom zmysle. Obeť, sacrificium, pochádza zo slov sacrum facere, „činiť posvätným, či svätým„. Svätým činíme niečo tým, že to znovu spojíme s celkom – tým, že seba samých odovzdáme druhému práve tak, ako Boh dáva božstvo nám. V utrpení sa účastníme Božieho utrpenia. Súhlasíme s vlastnou účasťou na tom, čo Boh už robí pre dobro lásky a univerzálneho života. Je zásadné vedieť rozlišovať medzi týmto sebaodovzdaním sa a medzi bájnym hrdinstvom, ktorému často hovoríme obeť. Jedno je cnosťou mladého muža, druhé je cnosťou zrelého muža.

Ako bolo utrpenie v mojom živote učinené posvätným?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 390.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Richard Rohr – Na prahu premeny: Dve cesty – two ways – 237.

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto tridsiaty siedmy

„Všetky významné duchovné tradície hovoria o tom, že je potrebné nechávať veci plynúť. Existujú dve cesty, ktoré nás skutočne premieňajú a umožňujú nám naučiť sa (neulpívat) neviazať sa: cesta veľkej lásky a cesta veľkého utrpenia. Láska, ktorá nepúšťa, nie je v skutočnosti láskou. A utrpenie nás z číreho zúfalstva núti pretrhnúť všetky putá.

Neexistuje žiadny spôsob, ako si veľkú lásku či veľké utrpenie naplánovať či naprogramovať. Na veľkú lásku ani na veľké utrpenie neexistuje žiadna presná technika ani zaručený návod. Sú samé svojimi učiteľmi a nás učia svojim vlastným tempom a spôsobom. My môžeme byť jedine pripravení podľahnúť, pretože láska i utrpenie v sebe práve podľahnutie nesú.

Aká je moja skúsenosť s tým, že musím nechať veci plynúť?
Čo bolo potrebné, aby som to spravil?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 266.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov