Richard Rohr: Na prahu premeny 359.: Vydať vlastný život

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo päťdesiaty deviaty

„Keď žijeme v ekonómii milosti, prestávame posudzovať jednanie v kategóriách dobrého, lepšieho a najlepšieho: jednoducho nechávame život, aby sa dial – a rovnako tak, aby sa dialo zlyhanie, ktoré je súčasťou života. Keď dovedieme lásku až k jej logickému záveru, nevyhneme sa bolesti, pretože láska sa vydáva tým, ktorých milujeme – a za to sa platí. Vydať vlastný život za druhých je definícia zrelej lásky, ako veľmi jasne hovorí Ježiš (Jn 15, 13).

Táto láska nie je obeťou v nejakom morbídnom zmysle. Obeť, sacrificium, pochádza zo slov sacrum facere, „činiť posvätným, či svätým„. Svätým činíme niečo tým, že to znovu spojíme s celkom – tým, že seba samých odovzdáme druhému práve tak, ako Boh dáva božstvo nám. V utrpení sa účastníme Božieho utrpenia. Súhlasíme s vlastnou účasťou na tom, čo Boh už robí pre dobro lásky a univerzálneho života. Je zásadné vedieť rozlišovať medzi týmto sebaodovzdaním sa a medzi bájnym hrdinstvom, ktorému často hovoríme obeť. Jedno je cnosťou mladého muža, druhé je cnosťou zrelého muža.

Ako bolo utrpenie v mojom živote učinené posvätným?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 390.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár