Archív značiek: Metanoia

Niečo nového a veľkého

Deň deväťdesiaty piaty

„Pre svätého Pavla bolo obrátenie skúsenosťou, ktorá bola vnútorná a mala vlastnú autoritu. To, čo sa Pavol dozvedel v deň svojho obrátenia a potom v mnohých nasledujúcich rokoch, neboli žiadne učebnicové vedomosti. Pavol po svojom obrátení niečo vedel, a to ho postavilo proti židovskému establishmentu a čoskoro aj proti Petrovi a apoštolom, keď sa zhromaždili v Jeruzaleme. Pavol vedel niečo nového a veľkého – a vedel to sám za seba.

Každý muž musí pristúpiť k božskej skúsenosti sám za seba. Obrátenie znamená základnú zmenu pozície, perspektívy i identity. Po skutočnom obrátení už Boh nie je kdesi vonku. Človek už nehľadá Boha ako oddelenú identitu, ale hľadá Boha vo vnútri seba. Tým taktiež získava vnútornú autoritu. Obrátený muž vie, že má účasť na niečom omnoho väčšom, než je on sám. Vie, že sám nerobí nič – ale že čosi je činené jemu.

Aké aspekty svojho obrátenia si pamätám?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 119.

#MužskáSpiritualita#NaPrahuPremeny#DennéMeditáciePreMužov#RichardRohr#Maskulinita#Meditácia#DuchovnáLiteratúra #Obrátenie #Metanoia #Pokánie #NiečoNovéAVeľké