Archív značiek: Rozdelenie

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovo Srdca na Štvrtok 02.06. 2022.

„Dnešné čítanie ukazuje jasný rozdiel medzi nebeským kráľovstvom a svetom. Nebeské kráľovstvo je založené na jednote; zatiaľ čo ľudia vo svete medzi sebou súťažia, aby vyhrali. Ježiš opísal túto jednotu ducha, keď povedal: „Ja a Otec sme jedno,“ a znova, keď svojim nasledovníkom povedal: „Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo; a môj Otec ho bude milovať a prídeme k nemu a urobíme si u neho príbytok.“ Táto jednota opisuje spoločenstvo s jedným srdcom a mysľou. Biblia opísala nejednotnosť sveta: „V tých dňoch nebolo v Izraeli kráľa. Každý si robil, čo sa mu páčilo“ (Sudcov 21,25). To je jeden z dôvodov, prečo si s Vicki tak vysoko ceníme jednotu. Radšej budeme postupovať v jednote medzi sebou a s ostatnými, ako by sme trvali na svojej vôli.

Pavol chápal nejednotnosť svojich žalobcov a hovoril múdro. Vyhlásil, že je farizej a je obvinený, pretože uveril vo vzkriesenie z mŕtvych. Jeho žalobcovia sa okamžite  rozdelili na dva tábory a vášnivo sa medzi sebou hádali, presne ako Pavol predpokladal. (Farizeji uvažovali v duchovných pojmoch, keď verili v život po smrti, v anjelov a duchov, zatiaľ čo saduceji mysleli vo fyzickejších pojmoch, keď všetky tieto veci zavrhli.) Boli to dve strany, ktoré súperili o srdcia a mysle národa. Človek môže patriť do jednej alebo druhej skupiny, ale nie do oboch. Obe strany chceli vyhrať, čo nevyhnutne znamenalo víťazstvo nad protistranou. Pavla pred rozruchom zachránil veliteľ, ktorý sa obával, že by mohol byť roztrhaný na kusy.

Čo sa z toho môžeme naučiť? Ak chceme žiť v jednote a mieri, potom budú mnohí proti nám. Ale budú nám odporovať z rôznych dôvodov. Napríklad kresťanskej viere odporujú rôzni ľudia; niektorí sú proti našej viere, pretože sa hlásia k inej viere, iní preto, že uvažujú čisto svetsky. Súperov dokážeme veľmi ľahko frustrovať. Ak budeme jednoducho konať dobro v reakcii na ich zlé slová a činy a zároveň budeme mlčať, potom zvíťazíme. „Duchovná skupina“ nebude počuť nič, s čím by sa mohla hádať, a sekulárna skupina nebude vidieť nič zlé na našich činoch. Môžu sa medzi sebou hádať o tom, čo je zlé na našej viere, ale my sa nenecháme vtiahnuť do žiadnej konfrontácie, pretože naše činy sú bez viny a nič nebudeme hovoriť. A zvíťazíme, pretože zatiaľ čo niektorí sa hádajú, iní boli požehnaní našimi dobrými činmi a budú s nami chcieť mať vzťah. Keď budeme mať vzťah založený na dôvere, otvorenosti a komunikácii, môžeme sa o svoju vieru podeliť s tými, ktorí budú počúvať.

Zamyslite sa nad týmto princípom a uvidíte, kde ho môžete uplatniť vo svojom živote. Tam, kde sú ľudia, ktorí sú proti vám, existuje istá cesta k pokojnému a víťaznému výsledku. Vďaka za dobrý príklad veliteľa, ktorý sa nepridal na žiadnu stranu, a vďaka za múdrosť Pavla.“

Richard Rohr – Na prahu premeny 280.: Dvaja musia ustúpiť jednému novému

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto osemdesiaty

„“Svojou obeťou odstránil zákon ustanovení a predpisov, aby z tých dvoch, z žida i pohana, stvoril jedného nového človeka, a tak nastolil pokoj. Obidvoch uzmieril s Bohom v jednom tele, na kríži usmrtil ich nepriateľstvo“ (Ef 2; 14-16).

14 Veď on je náš pokoj! On z oboch urobil jedno a vo svojom tele zbúral medzi nimi múr rozdelenia, nepriateľstvo, 15 tým, že zrušil zákon prikázaní, spočívajúci v nariadeniach, aby v sebe z tých dvoch vytvoril jedného nového človeka, a nastolil pokoj; 16 aby v jednom tele skrze kríž v sebe samom zabil nepriateľstvo a zmieril oboch s Bohom.“ (Slovenský ofic. preklad).

Úlohou pre tých z nás, kto máme nejaké postavenie v mocenských alebo vzdelávacích štruktúrach, či nejakú autoritu, je vyslobodzovať slabých a utláčaných z nespravodlivosti a podeliť sa s nimi o tie mnohé výhody, z ktorých sa tešíme v našom „rozvinutom“ svete. Slabí a chudobní zase majú za úlohu vyslobodzovať nás z našich ilúzií a z našej nevedomosti. Musia nám taktiež ponúknuť nejaký alternatívny svetonázor k púhemu kapitalizmu, zábave a presadzovaniu seba samých.

Niekedy my napadá, že rozdeľovanie na mužské a ženské pohlavie, na Západ a Východ, liberálov a konzervatívcov, na tých so svetlou a tmavou pleťou i rozdiel medzi oboma hemisférami mozgu bude musieť ustúpiť niečomu novému a omnoho lepšiemu. Ani jedna zo znesvárených strán súčasných problémov sa nehodlá vzdať svojho názoru. Ale ak neuznáme skutočnosť Kristovho tela, Božieho miláčika, stratíme schopnosť predstaviť si sami seba – či druhých ľudí – ako jeden celok.

U koho je pre mňa ťažké predstaviť si, že i tento človek je úžasný a Bohom milovaný?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 309.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov