Archív značiek: Adonaj Elohenu Adonaj Echad

8. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Druhý týždeň

Boh je jediným Bohom

Si v Egypte
Izraeliti sú ďaleko od slobody. Mojžišova a Áronova poslušnosť Bohu im iba spravila život komplikovanejším, a robí ich otroctvo oveľa zjavnejším ako kedykoľvek predtým. V tomto bode nášho Exodu je naše otroctvo tiež zreteľnejšie. Tieto cvičenia zvýraznili návyky a závislosti o ktorých sme ani nevedeli v našom komforte. Naša denná rutina sa už formuje, ale sme ešte ďaleko od slobody. Prečo je náš život ťažší, ak sme poslušný Bohu? Nebolo by jednoduchšie opustiť toto cvičenie a ostať v otroctve naveky? Toto sú otázky, ktorým čelia Izraeliti aj my tento týždeň.

Ako na to?

  1. Dobre sa vyspovedaj. Skúšať Exodus 90 bez toho, aby som šiel najskôr na spoveď je ako vyštverať sa na Gerlach s 50kg kameňov v batohu. Dá sa to, ale je to bláznovstvo. Kríž, ktorý denne ponesieš je dostatočne ťažký. Nech Pán zoberie tie kamene z tvojho batoha. Choď a spoveď, aby si sa vládal vyštverať na kopec a bol skutočne slobodný.
  2. Nezabúdaj na denné zamyslenia. Ak si nečítaš denné písmo a zamyslenia, v podstate nerobíš Exodus 90. Čítanie výňatku z písma a zamyslení na deň umožňujú Ježišovi – Slovu – aby ťa viedol cez tvoj Exodus. Neprestaneš si dávať iba studené sprchy len pre to, že to nemáš rád, neprestávaj teda denne čítať Písmo a zamyslenia len pre to, že to nemáš rád. Nezabúdaj na to. Udrží to teba aj tvoje bratstvo zjednotených počas celého Exodu.
  3. Pridaj jednu omšu týždenne navyše. Keď sa jedného kňaza – Augustiniána spýtali, akú výzvu by dal ľuďom, ktorá by im pomohla rásť vo viere, povedal: „ Nech chodia na jednu omšu navyše každý ťýždeň.“ Teraz je ten čas. Vyber si deň a konkrétnu omšu v týždni, na ktorú budeš chodiť navyše, oproti tvojmu bežnému zvyku.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku (Field Guide) – Ak si nemal čas prečítať si Poľnú príručku Exodu 90 skôr, ako si začal Exodus, skús si to prečítať tento týždeň. Poľná príručka dáva kontúry celému Exodu 90 a dáva porozumieť, prečo je ktoré cvičenie súčasťou Exodu. Porozumenie tomu „Prečo“ často ľuďom pomáha zaviazať sa s väčšou radosťou a ľahším srdcom. Najdôležitejšie časti príručky sú: Start Here: What’s Your Why (Začni tu: Čo je tvoje „Prečo“); The Pillars of Exodus 90 (Piliere Exodu 90); a pre ženatých mužov: The Exodus Man & His Bride (Muž Exodu a jeho manželka).
  5. Informuj sa, čo robí tvoj „anchor“ (kotva, strážny anjel) – Zaviazal si sa byť v dennom kontakte s tvojou kotvou. Spolieha sa na teba, aby si si tento záväzok splnil. Ak ste spolu v dennom kontakte – super! Ak nie, tak začnite. Každú chvíľu ho môžeš potrebovať, ako on teba. (Myslíš, že každodenný kontakt nie je dôležitý? Pozri si bod nazvaný – Anchor, Do Not Skip: Death Is Likely (Kotva, toto nepreskoč: Smrť je pravdepodobná) v kapitole o bratstve v pilieroch Exodu 90, ktorú nájdeš v Poľnej príručke.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v Exode 90, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 4:1–9
1
Mojžiš namietal: „A keď mi nebudú veriť a nebudú počúvať môj hlas, ale budú vravieť: „Nezjavil sa ti Pán!?“
2
Pán mu povedal: „Čo to máš v ruke?“
On odvetil: „Palicu.“
3
A On vravel: „Hoď ju na zem!“ Keď ju hodil na zem, premenila sa na hada, takže Mojžiš pred ním utekal.
4
Potom Pán povedal Mojžišovi: „Načiahni ruku a chyť ho za chvost!“ A keď načiahol ruku a chytil ho, premenil sa v jeho ruke na palicu.
5
„To preto, aby uverili, že sa ti zjavil Pán, Boh ich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba.“
6
A Pán mu hovoril ďalej: „Vlož si ruku do záňadria!“ I vložil si ruku do záňadria a keď ju vytiahol, ruka bola malomocná ako sneh.
7
Potom mu povedal: „Opäť si vlož ruku do záňadria!“ On opäť vložil ruku do svojho záňadria a keď ju zo záňadria vytiahol, div, bola ako ostatné jeho telo.
8
„A keby ti neverili a nepočúvali na hlas prvého zázraku, uveria na hlas druhého zázraku.
9
A ak by neverili ani týmto dvom zázrakom a nepočúvali by tvoj hlas, potom vezmi trochu vody z Nílu a vylej ju na suchú zem. A voda, ktorú vezmeš z Nílu, premení sa na suchej zemi na krv.“

Denné zamyslenie:

V celom Starom zákone Pán neustále pracuje na tom, aby ukázal svojmu ľudu, že je On je jediný Boh. Ale jeho ľud zápasí s tým, aby tomu uveril. Znamenie za znamením, Pán koná pre svoj ľud a pre ďalšie národy, ako napríklad Egypt. Tí, ktorí vidia tieto znamenia a veria, prichádzajú do skúsenosti s Božou láskou. Tí, ktorí vidia a neveria, sa rozhodujú pre svoj vlastný zánik. Veríš, že Pán je jediný Boh? Žiješ, ako keby si tomu uveril? Dobrým spôsobom, ako to otestovať, je pozrieť sa na svoju nedeľu a na svoje prvé a posledné aktivity v každý deň. Čo je najdôležitejšou súčasťou tvojej nedele? Športová hra? Práca na dvore? Čo je prvé, čo robíš každé ráno, keď sa zobudíš, alebo posledné, čo robíš každú noc pred spaním? Skontroluješ si svoj mobilný telefón? Pozrieš si novinky? Pán ťa sleduje. Chce, aby si vedel, že je jediný Boh. Kontrola tvojho telefónu ti neprinesie vyslobodenie. Na druhú stranu, dostať sa na kolená vedľa postele, ako prvá vec každé ráno a posledná vec každý večer pred spaním, to ťa dostane k Jedinému, ktorý má moc ťa vyslobodiť. Prostredníctvom týchto skutkov ťa Boh môže vyslobodiť. Pri čítaní úžasných vecí, ktoré Pán urobil pre svoj ľud Izrael, venuj pozornosť aj svojmu životu. Pozri sa na úžasné veci, ktoré pre teba robí, v tvojom živote a na oltári. Pozri sa na tieto veci a posilni svoju vieru, že Pán je Boh. Áno, že Pán je jediný Boh!