Archív značiek: 18. deň

18. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
171819

Žiješ pre iných?


Si v Egypte
Život sa stal náročnejším. Mojžiš a Áron zdá sa nezískavajú väčšiu slobodu. Napriek tejto pozícii,
komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Ex 7, 25 – 8,11
25 Takto prešlo sedem dní odvtedy, čo Pán udrel Níl. 26 A Pán povedal Mojžišovi: „Vojdi k faraónovi a povedz mu: „Toto hovorí Pán: Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! 27 Ak ho neprepustíš, ja navštívim žabami celý tvoj kraj!“ 28 Potom sa Níl bude hemžiť žabami a vyjdú von a natisnú sa do tvojho paláca, do tvojej spálne, do tvojej postele, aj do príbytkov tvojich služobníkov a tvojho ľudu, do tvojich pekární i korýt na cesto. 29 Áno, žaby budú skákať po tebe, aj po tvojich poddaných a po všetkých tvojich sluhoch!“ 1 Pán prikázal Mojžišovi aj toto: „Povedz Áronovi: „Vystri ruku so svojou palicou nad rieky, kanále a rybníky a priveď žaby na egyptskú krajinu!“ 2 I vystrel Áron ruku nad egyptské vodstvo a tu povyliezali žaby a pokryli egyptskú krajinu. 3 Ale aj zaklínači svojimi čarami urobili to isté. Aj oni priviedli žaby na egyptskú krajinu. 4 Vtedy faraón dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Poproste Pána, aby odňal odo mňa a od môjho ľudu tie žaby. Potom prepustím ľud, aby šiel Pánovi priniesť obetu.“ 5 A Mojžiš povedal faraónovi: „Urči mi, nakedy mám vyprosiť tebe i tvojim služobníkom a tvojmu ľudu, aby žaby zmizli od teba a z tvojich domov a aby zostali iba v Níle?!“ 6 On odvetil: „Na zajtra!“ Mojžiš povedal: „Bude podľa tvojho slova, aby si poznal, že nik nie je ako Pán, náš Boh. 7 Žaby sa teda vzdialia od teba a z tvojich domov, aj od tvojich služobníkov a od tvojho ľudu, iba v Níle ostanú.“ 8 Nato Mojžiš a Áron odišli od faraóna a Mojžiš prosil Pána za sľub, ktorý dal faraónovi. 9 A
Pán urobil podľa Mojžišovej prosby: Žaby podochli v domoch, v nádvoriach i na poliach 10 a pozhŕňali ich na veľké hromady, takže zem páchla. 11 Keď faraón videl, že nastala úľava, zatvrdil si srdce a nepočúvol ich, ako predpovedal Pán.

Zamyslenie:
Ak zrovna nie si 8 ročný chlapec, tak predstava nespočetných kŕkajúcich žiab zaplavujúcich zem je minimálne nepríjemná. Táto slizká scéna odhaľuje niečo o Faraónovi ako človeku. Keď mu Mojžiš ponúka zbaviť ho obojživelníkov, Faraón súhlasí, nech sa Mojžiš prihovorí u Boha, ale nie teraz – „zajtra“. Faraón neberie žiadny ohľad na ťažoby ktoré uvalil na jeho vlastný národ. Jeho arogantná ľahostajnosť voči utrpeniu jeho poddaných odhaľuje tvrdosť jeho srdca a jeho narcicizmus. Odmieta
sa pokloniť pred Bohom bohov a byť videný ako s ním akokoľvek spolupracuje. Navyše, ako pominie žabia pliaga, nepreukazuje žiadnu vďačnosť Mojžišovi a v jeho nafúknutej pýche vôbec neprihliada na
Boha. Jedna z najvážnejších chýb ktoré robíme je to, že neprihliadame na nikoho iného iba na seba. Veľmi ľahko (aj keď možno len obrazne) ignorujeme Boha celého vesmíru, naše manželky, farníkov, synov a
dcéry. Toto ignorovanie iných je presným opakom toho, čo znamená byť mužom. Navyše, táto neúcta k Telu Krista – čo je tiež neúctou Boha samotného – je istou cestou do pekla. Chceš dosiahnuť svoj pravý potenciál a využiť tvoje Bohom dané schopnosti tak ako ťa vytvoril aby si
ich používal? Potom musíš myslieť na iných. Musíš sa postaviť pod Boha a dvíhať tých, čo sú okolo teba. Takýmto spôsobom budeš konať ako svätec. Ako ťa Pán vidí konať teraz? Nie si si istý? Spýtaj sa ho.