Richard Rohr: Na prahu premeny 361.: Pestujte svojho ducha

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň tristo šesťdesiaty prvý

„Propastná tůně na tůni volá v hukotu peřejí tvých (Ž 42, 8).
alebo slovenský preklad (SSV):
Hlbina hlbine sa ozýva… na hukot vodopádov
alebo ekumenický preklad:
Hlbina hlbine ozýva sa… na hukot tvojich vodopádov.
alebo Roháčkov preklad:
priepasť priepasti sa ozýva na zvuk tvojich trubíc, plných riavy.

Je to Duch vo vás, čo vás otvára voči tomu, čo je transcendentné, iné a vždycky väčšie – čo nazývame Bohom. Duch svätý vo vás hľadá Ducha svätého v Bohu ako nejaký poštový holub. Vnútorná Božia prítomnosť je ako zabudovaný kompas, váš magnetický stred, ktorý vás priťahuje k pravde, láske a životu. Ide o vnútorné zrkadlenie, ktoré vás neustále pobáda a utvára vo vašom najhlbšom a najpravejšom ja. Aby človek zaprel alebo sa vyhol vnútornému poznaniu, že toto zrkadlenie pôsobí vždycky v jeho prospech, to už skutočne stojí hodne driny.

„Božia láska je vliata do našich sŕdc skrz Ducha svätého, ktorý nám bol daný.“ (Rim 5,5)

Cítim Ducha v sebe?
Som otvorený jeho pohnútkam?

Richard Rohr: Na prahu premeny – denné meditácie pre mužov; str. 392.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov

Pridaj komentár