Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Stredu 03.11. 2021.

„S Ježišom chodili veľké zástupy. Prečo? Myslím, že všetci od neho niečo chceli. Niektorí chceli byť uzdravení, iní chceli vidieť zázrak, iní ho chceli počuť a ​​ďalší zase chceli vidieť, čo sa stane, keď ho konfrontujú farizeji. Mnohí z nich mali nejakú potrebu, ktorú mohol Ježiš naplniť. Boli spotrebiteľmi a Ježiš bol poskytovateľom.

Ale Ježiš skutočne chcel nasledovníkov, ktorí by boli poskytovateľmi, rovnako ako on bol poskytovateľ. A tak im to dal jasne najavo. Ak chceli byť jeho učeníkmi, museli uspokojiť potreby iných tým, že ponúknu svoje rodinné väzby, svoj majetok alebo obetujú svoje vlastné potreby v prospech potrieb iných. Ježiš navrhol, aby si spočítali cenu, ktorú zaplatia za jeho nasledovanie. Myslím si, že Ježišovým zámerom bolo zbaviť sa veľkého zástupu a ponechať si len tých, ktorí skutočne chceli byť poskytovateľmi. Takto mohol sústrediť svoje úsilie na tých, ktorí by mu pomohli starať sa o druhých.

Často sme tak zvyknutí hľadať vlastné záujmy, že sa nám to zdá normálne. Naozaj je to vo svete normálne. Ale svet sa takýmito prostriedkami zachrániť nedá. Všetky veľké podniky majú niečo spoločné. Naberajú na sile, keď sa k podniku pripája stále viac poskytovateľov. Spotrebitelia sa menia na nových poskytovateľov. Alebo inak povedané, ľudia sú buď darcovia života, alebo berú život. Nebeské kráľovstvo tvoria darcovia života, svet tí, čo berú život. A preto musí nakoniec zvíťaziť nebeské kráľovstvo. To má stále väčšiu dynamiku.

Nedávno som čítal modlitbu, ktorá dokonale opisuje pokoru potrebnú na to, aby ste sa stali darcom života. Napísal ju Raffael Cardinal del Val 1865-1930. Tu je niekoľko riadkov z tejto modlitby.

Od túžby byť milovaný, osloboď ma Ježišu.
Od túžby byť chválený, osloboď ma Ježišu.
Od túžby byť uprednostnený, osloboď ma Ježišu…

Aby boli ostatní chválení, a ja nepovšimnutý, daj mi Ježišu milosť túžiť po tom.
Aby iní boli predo mnou vo všetkom uprednostnení, daj mi Ježišu milosť túžiť po tom.  
Aby iní boli svätejší ako ja, za predpokladu, že ja sa stanem taký svätý, ako by som mal, daj mi Ježišu milosť túžiť po tom…

Táto modlitba ukazuje iný pohľad na svet. Zamyslite sa nad týmito vecami. Za akých okolností ste darcom života? V akých život beriete? Odpoveď na tieto otázky vám pomôže lepšie pochopiť svoje srdce a jeho skryté pravidlá. Myslite dnes na jeden vzťah. Ako by ste mohli byť darcom života dnes? Nebeské kráľovstvo sa buduje krok za krokom, láskou. To je naplnenie celého zákona.“

Pridaj komentár