Exodus 90 83. deň

EXODUS 90: DEŇ 83
DOKONČILI TO
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od
hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k
deväťdesiatim dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani
osemdesatim deviatim. Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 38, 27 – 30; 39, 33 – 43
Sto strieborných hrivien sa použilo na odliatie podstavcov na svätostánok a
podstavcov na záclony, sto podstavcov bolo zo sto hrivien, teda jedna hrivna na
každý podstavec. A z tisícsedemstosedemdesiatich piatich šeklov vyhotovil háčiky
na stĺpy, obtiahol ich hlavice a opatril ich krúžkami. Všetkých posvätných darov z
medi bolo sedemdesiat hrivien a dvetisícštyristo šeklov. Z tohto vyhotovil
podstavec pri vchode do stánku zjavenia, medený oltár, medené mriežky a oltárne
náčinie, i podstavce (stĺpcov) pri vchode do nádvoria, všetky kolíky na svätostánok
a všetky kolíky okolo nádvoria.
Potom priniesli svätostánok k Mojžišovi: stánok a jeho príslušenstvo, jeho sponky,
dosky, žrde, stĺpy a podstavce, pokrývku z červeno farbených ovčích kozí a
pokrývku z tachášových koží, haliacu oponu, archu zákona s jej tyčami a
zľutovnicu, stôl a všetko jeho náradie a predkladné chleby, svietnik z rýdzeho
zlata, jeho lampy – lampy boli postavené do radu – a všetko jeho príslušenstvo, aj
olej do lámp, zlatý oltár, olej na svätenie, príjemne voňajúce kadidlo a oponu na
vchod do svätostánku, medený oltár a na ňom medené mriežky, jeho tyče a všetko
jeho náradie, umývadlo a jeho podstavec, plachty pre nádvorie, jeho stĺpy a
podstavce, záclonu na vchod do nádvoria, povrazy a kolíky a všetko náčinie pre

službu v príbytku, stánku zjavenia. Ďalej skvostné rúcha pre službu vo svätyni:
posvätné rúcho pre kňaza Árona a rúcha pre jeho synov na kňazskú službu.
Izraeliti previedli všetku prácu celkom tak, ako Pán prikázal Mojžišovi. Mojžiš
všetku prácu prezrel a videl, že ju previedli celkom tak, ako mu prikázal Pán. A
Mojžiš ich požehnal.
Rozjímanie:
V osemdesiaty tretí deň tohto duchovného cvičenia čítame o dokončení
Svätostánku. Po tom, čo všetky detaily a inštrukcie boli odovzdané
vybraným mužom Izraela, našli spôsob ako pospájať a dokončiť túto
náročnú výzvu. Hoci sa ešte namáhate, ty a tvoji bratia ste na ceste k
podobnému koncu. Pripomeň si svoje Prečo.
V osemdesiatytretí deň týchto duchovných cvičení čítame o dokončení
svätostánku.Po dokončení svätostánku mali vyvolený Izraelský muži
slobodu sa vrátiť späť do Egypta. Tam mohli porozprávať svojím starým
Egyptským kamarátom všetko o ich ceste Exodu a o úžasných veciach,
ktoré Pán pre nich vykonal na púšti. Mohli by byť takí nadšení pri tom
rozprávaní kamarátom o ich slobode, že by si ani nevšimli ako kráčajú späť
priamo do otroctva. Aké odporné rozhodnutie by to bolo.
Našťastie, takto sa kniha Exodus nekončí. Namiesto toho sa Izraeliti
rozhodli odpovedať na Božiu prítomnosť. Ostávajú, keď ostáva Boh a idú,
keď ide On. Čo budeš robiť, keď skončíš toto duchovné cvičenie? Pôjdeš
späť do Egypta? Alebo ostaneš naladený na Božie volania a nasledovať ho
aj keď ťa bude smerovať hlbšie do jeho očisťujúcej lásky?
Nemaj obavy. Prichádza veľmi potrebná dvojtýždenná prestávka a správny
čas na oslavu. Tak ako vybraný muži Izraela dostali požehnanie po
dokončení svätostánku, tak aj ti dostaneš požehnanie po dokončení tohto
cvičenia. Pripravte sa na to v bratstve. Naplánujte si čas na spoločnú
oslavu. Bude zaslúžená.

V dnešnej modlitbe pros Pána aby ti dal milosť pokračovať v nasledovaní
ho v deň 91. Nebude ťa nútiť nasledovať ho. Budeš si musieť slobodne
vybrať robiť to. Pros Pána a on ti poskytne milosť aby si ho nasledoval, tak
ako ti dával milosť až do dnešného dňa.

Pridaj komentár