Exodus 90 84. deň

EXODUS 90: DEŇ 84
DRŽTE SA BOŽIEHO PLÁNU
Denný smerovník: 12. Týždeň Si na púšti, severo-severovýchodne od hory Sinaj.
V Exode ostávajú kľúčové dni. Stále si očisťovaný. Zaviazal si sa k deväťdesiatim
dňom Exodu, nie sedemdesiatim, osemdesiatim ani osemdesatim deviatim.
Natiahni krok, zvýš svoje úsilie.
Akčné položky

  1. Znovu prijmi záväzok denných meditácií.
  2. Pokračuj vo svojom záväzku k Slovu.
  3. Vyjasni si svoj plán na 91. deň.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 40,1-17
Potom Pán povedal Mojžišovi: „V prvý deň prvého mesiaca postav
príbytok, stánok zjavenia! Dnu umiestni archu zákona a pred archu zákona
zaves oponu, prines dnu stôl a nachystaj naň predkladné chleby! Postav
dnu svietnik a nasaď naň lampy, daj zlatý oltár na kadidlo pred archu
zákona a na vchod do svätyne zaves oponu! Potom pred vchodom do
príbytku, stánku zjavenia, postav oltár na zápaly a umiestni umývadlo
medzi stánkom zjavenia a oltárom a nalej doň vody! Potom ohraď
nádvorie dookola a na vchod do nádvoria pripevni záclonu! Napokon
vezmi olej svätenia a pomaž svätostánok a všetko, čo sa v ňom nachodí;
posväť ho i všetko jeho náradie, aby bol svätý. Aj oltár na zápaly pomaž i
všetko jeho príslušenstvo; posväť oltár a bude presvätý. Takisto pomaž
umývadlo a jeho podstavec a posväť ho. Potom priveď Árona a jeho synov
ku vchodu do stánku zjavenia a umy ich vodou. Potom obleč Árona do
posvätného rúcha, pomaž ho a posväť ho, aby mi slúžil ako kňaz. Aj jeho
synov priveď, obleč ich do tuník a pomaž ich, ako si pomazal ich otca, aby
mi posluhovali ako kňazi. Toto pomazanie im dá kňazskú hodnosť na večné
veky z pokolenia na pokolenie.“ Mojžiš urobil (všetko) celkom tak, ako mu
prikázal Pán. V prvý deň prvého mesiaca v druhom roku bol svätostánok
postavený.

Rozjímanie:
Na začiatku tejto pasáže Boh prikazuje, aby bol stánok postavený „v prvý
deň prvého mesiaca“ (Exodus 40: 2). Prečo je taký konkrétny o čase? To
bol prvý deň prvého mesiaca, kedy Boh stvoril svet. Keďže je stánok
obrazom celého sveta, ako je vidieť na základe Božieho príkazu pre jeho
pozemský dekor, musí sa príbytok správne postaviť v ten istý deň, keď sa
začalo stvorenie; a to prvý deň. Boží plán upriamuje a zahŕňa krásu
načasovania, dokonca aj na vyčlenenie konkrétneho dňa a nič iné.
Keď vás Boh žiada, aby ste robili konkrétnu vec v konkrétnom čase, je to
preto, že má pre teba a pre tvoju rodinu dobrý plán. Možno nepoznáš
úplnosť plánu, ale môžeš veriť, že plán je dobrý (Jeho plán musí byť dobrý,
pretože Boh je sám dobro). To však neznamená, že jeho plán nie je
niekedy náročný alebo nepríjemný; môže byť. Samotný plán však bude
vždy dobrý, aj keď bude presne načasovaný. Toto duchovné cvičenie je
toho dobrým príkladom. Boh vás pozval do náročného a nepohodlného
obdobia, ale ovocie tvojho „áno“ jeho plánu je bohaté a výdatné (aj keď
ešte nemôžeš vidieť jeho plnosť).
Je takmer nemožné držať sa Božieho plánu, ak nedáte Pánovi každý deň
čas, na to aby sa s tebou podelili o Jeho plán. Bez modlitby, bez Božieho
plánu si sám ponechaný robiť plán pre seba a svoju rodinu. Ako to pre
teba fungovalo v minulosti?
Počas posledných osemdesiatichštyroch dní si si zvykol na každodennú
modlitbu. Nerob si prestávku od tohto zvyku. Muži Exodusu zistili, že ak
dvojtýždňová prestávka, ktorá sa začína v deň 91, zahŕňa prestávku od
každodennej modlitby, je takmer nemožné znova sa vrátiť k takémuto
disciplinovanému zvyku modlitby. Pracovali ste príliš tvrdo, aby ste to
dokázali.
Môžete sa rozhodnúť skrátiť svoju dennú svätú hodinu v deň 91, ale
tridsať minút denne s najmenej dvadsiatimi minútami kontemplatívnej
modlitby by malo zostať súčasťou vášho života. Držte sa tohto zvyku a
budete sa môcť lepšie držať plánu, ktorý má Boh pre vás a vašu rodinu v
deň 91.

Pridaj komentár