Exodus 90 58. deň

KTO JE ARCHOU ZMLUVY
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva
uprostred svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha , čo robíš, aby si sa uistil, že
Tvoje vnútro je posvätené ako svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia
 5. Ostávaj radostný
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 25, 10 – 22
Z akáciového dreva mi urobia archu dva a pol lakťa dlhú, poldruha lakťa
širokú a poldruha lakťa vysokú. Obiješ ju rýdzim zlatom; zvnútra i zvonku
ju obiješ a navrchu dookola urobíš zlatý veniec. Uleješ pre ňu štyri zlaté
krúžky a pripevníš ich na jej štyri nohy, čiže dva krúžky na jednu stranu a
dva krúžky na druhú stranu. Potom vyhotovíš dve tyče z akáciového dreva
a obiješ ich zlatom. Tieto tyče zastrčíš do krúžkov, čo sú na bokoch archy,
aby sa na nich archa nosila. Tyče zostanú v krúžkoch archy, nesmú sa z
nich vytiahnuť. Do archy uložíš zákon, ktorý ti dám. Urobíš aj vrchnák
(zľutovnicu) z rýdzeho zlata, dva a pol lakťa dlhý a poldruha lakťa široký. Aj
dvoch cherubov, kovaných zo zlata, spravíš hore na oboch koncoch
zľutovnice; jedného cheruba pripojíte na jednom konci, druhého na druhom
konci. Na zľutovnici hore na oboch koncoch urobíš cherubov. Cherubi nech
majú rozpäté krídla a nech svojimi krídlami zakrývajú zľutovnicu, kým ich
tváre budú obrátené oproti sebe. Cherubi nech upierajú svoj zrak na
zľutovnicu. Zľutovnicu polož na archu a do archy vlož zákon, ktorý ti dám.

Tam sa budem zjavovať a zo zľutovnice, spomedzi oboch cherubov, čo sú
na arche zákona, budem hovoriť všetko, čo ti nariadim pre Izraelitov.
Rozjímanie:
Archa zmluvy bola jediným a najposvätnejším náboženským predmetom,
ktorý vlastnili Izraeliti. Ak sme už videli, rôzny ľudia, miesta a predmety
Starej zmluvy sú predobrazom ľudí miest a predmetov Novej zmluvy.
Archa nie je výnimkou. Otázkou, ktorú si tu máme klásť ale nie je „Čo je
Archou zmluvy?“ ale „Kto je Archou zmluvy?“
Archa zmluvy je predobrazom Preblahoslavenej Panny Márie. Tu je zopár
korelácií, ktoré to poodhaľujú:
Archa bola vyrobená z najlepšieho akáciového dreva, masívneho, tvrdého
dreva, ktoré nemohlo byť poškodené hmyzom; Panna Mária bola
uchránená od porušenia hriechu, dokonca aj
Archa bola obitá zlatom, symbolom božskosti; Panna Mária bola vyvolenou
Otcom aby sa stala matkou Boha.
Archa niesla Áronovu palicu (symbol kňazstva), kúsok manny (predobraz
Eucharistie) a tabule Desatora (Slovo Božie); Panna Mária niesla Ježiša
Krista (Veľkňaza, Eucharistiu a stelesnené Slovo).
Archa zmluvy neustále prinášala Izraelitom prítomnosť Boha; Panna Mária
nás neustála privádza priamo k jej Synovi, nášmu Pánovi.
Ale je toho viac. Keď Izraelská armáda poslušne nasledovala Archu
zmluvy do boja, tieto boje vyhrávala. Ako Kresťania tiež budeme
požehnaní, ak budeme nasledovať Archu zmluvy, Pannu Máriu do boja.
Nie je prekvapením, že Muži Exodu neustále zisťujú, že tí muži v ich
bratstve, ktorí sa každý deň modlia ruženec s väčšou pravdepodobnosťou
dosiahnu slobodu, ako tí, ktorí sa ho pravidelne nemodlia.
Rovnako ako Izraeliti prichádzajú, aby uznali svoju potrebu uctievať Archu
zmluvy ako prostriedok k Bohu, mal by si spoznať svoju vlastnú potrebu
pestovať úctu k novej Arche zmluvy. Ak si dokážeš uvedomiť svoju potrebu
po Márii, získaš pre seba matku, ktorá ťa môže a bude neustále viesť k jej
synovi Kristovi Ježišovi v každom okamihu, keď zavoláš.
Volaj dnes k Márii počas svojej svätej hodiny. Pros ju, ako prosíš svojich
bratov v Bratstve, aby sa za teba prihovárala k jej synovi Ježišovi Kristovi.
Počúvaj, keď odpovie tvoje volanie.

Pridaj komentár