Exodus 90 59. deň

JEŽIŠ JE VĎAČNÝ ZA TVOJ ČAS
Denný smerovník: 9. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Izraeliti sa učia zhotoviť a ozdobiť svätostánok, sväté miesto, kde Boh prebýva
uprostred svojho ľudu. Tvoje telo je chrámom Ducha , čo robíš, aby si sa uistil, že
Tvoje vnútro je posvätené ako svätostánok, aby Boh mohol v Tebe prebývať?
Položky skutkov

 1. Dôsledne pokračuj v telesnom cvičení
 2. Udržuj záväzok voči svojmu bratstvu
 3. Nájdi si čas pre bratstvo aj mimo pravidelných stretnutí
 4. Dôsledne si konaj večerné spytovanie svedomia
 5. Ostávaj radostný
  Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
  Otče náš…

Čítanie: Ex 25, 23 – 30
Urobíš aj stôl z akáciového dreva, dva lakte dlhý, lakeť široký a poldruha
lakťa vysoký. Obiješ ho čistým zlatom a navrchu dookola urobíš zlatý
veniec. Dookola na ňom urobíš na dlaň široký rám a na ráme dookola
urobíš zlatý veniec. Zhotovíš preň štyri zlaté krúžky a pripevníš ich na
štyroch rohoch, pri každej nohe jeden. Krúžky budú hneď pri ráme na
zastrčenie tyčí, aby sa stôl mohol nosiť. Tyče vyhotovíš z akáciového dreva
a obiješ ich zlatom. Na nich sa bude stôl nosiť. Spravíš k nemu aj misy,
misky, kanvy a čaše, v ktorých sa budú prinášať mokré obety. Vyhotovíš
ich z čistého zlata. Na stôl budeš stále klásť predo mňa predkladané
chleby.

Rozjímanie:
Kňazi chrámu mali na posvätný stôl poukladať dvanásť bochníkov chleba
do dvoch radov (porov. Lv 24, 6), ako aj zlaté nádoby používané na obetné
účely, aby bol vždy pred Pánom chlieb prítomnosti. Toto usporiadanie je
samo osebe predobrazom chleba a vína, ktoré sa jedného dňa použijú pri
posvätnej obete svätej omše.
V Písme aj celej histórii je jasné, že Pán chce byť so svojím ľudom. Tak
veľký kráľ a rozhodne sa ponížiť na krehký kúsok chleba, chytaný ľudskými
rukami, rozdrvený ľudskými zubami a vystavený možnosti znesvätenia.
Prečo? Aby mohol vo všetkej svojej sláve s Tebou stráviť intímny čas,
napriek Tvojej nedokonalostí. Ježiš po Tebe túži. Čaká na Teba vo
svätostánku a v kaplnke stálej poklony. Je smädný po tom, aby bol s
Tebou. Má rovnakú túžbu po všetkých ľuďoch, ale vieme, že málo ľudí mu
venuje pozornosť a ešte menej ho navštívi pri svätostánku. Uteš Kristovo
túžiace srdce. Choďte stráviť čas s ním v mene seba a v mene všetkých
tých, ktorí nikdy neprídu. Náš Pán je veľmi vďačný za čas, ktorý s ním
stráviš.
Ak sa vaše bratstvo stretáva každý týždeň, aby pred Najsvätejšou
sviatosťou konalo spoločnú svätú hodinu, ako je to navrhnuté v Poľnej
príručke, robíte niečo veľké. Držte sa toho. Ak nie, je to vhodný čas na
naplánovanie aspoň jednej svätej hodiny bratstva počas vášho Exodu.
Nasledujúce týždne týchto duchovných cvičení budú pre Teba a vaše
bratstvo nesmierne náročné, keď trávite dlhý čas s Izraelitmi na úpätí hory
Sinaj. Pridaním svätej hodiny bratstva získate ďalšiu milosť, aby ste prežili
toto púštne ticho. Komunikuj dnes so svojím bratstvom. Stanovte si do
nasledujúcich desiatich dní čas na spoločnú svätú hodinu bratstva.
Rovnako ako pri Tvojej osobnej svätej hodine, ak nie je vo vašom okolí k
dispozícii Eucharistická adorácia, čas pred svätostánkom je dobrou
alternatívou. Neberte ohľad na okolnosti, a naplánujte si čas strávený s
Kristom. Veľmi túži stráviť čas s Tebou a vaším bratstvom.
Nájdi si dnes čas a pred eucharistickým Pánom sa ho opýtaj, čo všetko to
pre neho znamená, ak si vyhradíš čas pre neho.

Pridaj komentár