Exodus 90 53. deň

ODPOČINOK A HODY
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Exodus 23:10–19
Šesť rokov budeš osievať svoju pôdu a zbierať svoju úrodu, v siedmom roku ju však
necháš ležať úhorom a neobrobíš ju; nech sa z nej živia chudobní tvojho ľudu; a čo
zostane, nech spasú poľné zvieratá! To isté urobíš so svojou vinicou a so svojím
olivovým sadom! Šesť dní budeš pracovať, v siedmy deň zachováš sobotu, aby si
odpočinul tvoj býk a osol a oddýchol syn tvojej nevoľnice a cudzinec! Všetko, čo
som vám prikázal, budete zachovávať a mená cudzích bohov nebudete vzývať! To
nech nik nepočuje z vašich úst!
Tri razy do roka mi budeš sláviť sviatky! Zachováš sviatok Nekvasených chlebov:
sedem dní budeš jesť nekvasené chleby, ako som ti prikázal, v určenom čase v
mesiaci abíb! Veď v ňom si vyšiel z Egypta. Ale neprídeš predo mňa s prázdnymi
rukami! Okrem toho (zachováš) sviatok Žatvy, prvotín svojej práce, toho, čo si
zasial na poli, a sviatok Oberania na konci roka, keď zoberieš z poľa svoju
úrodu! Tri razy do roka sa ukáže každý muž pred Pánom, svojím Bohom! Nebudeš
vylievať krv mojej obety na kysnutý chlieb, ani loj z mojich sviatočných obetí
neodložíš do nasledujúceho rána!
To najlepšie, prvotiny tvojej pôdy, prinesieš do domu Pána, svojho Boha! Kozľa
nebudeš variť v mlieku jeho matky!

Rozjímanie
Dnes Pán prikáže Izraelitom (a nám) odpočinok a sviatok. Tento príkaz ukazuje
Božiu milujúcu túžbu po našom blahu. Boh vie, že sme náchylní k otroctvu. Tým,
že nám hovorí o čase na odpočinok a hodovanie, poskytuje nám príležitosť na
odpočinok kvôli nemu a aby sme ho správne uctievali. Dnešný verš ukazuje, že
Boh sa nestará len o to, aby sme hodovali, ale aj o to kedy máme hodovať.
Ako kresťanom nám Cirkev hovorí, aby sme sa zdržali práce a odpočívali počas
prikázaných sviatkov a v deň Pána (pozri CCC # 2185). Cirkev praktizuje nedeľu,
deň vzkriesenia Krista, ako Deň Pána. Medzitým nás svet láka „svetskou sobotou“,
ktorá trvá od piatku večer do soboty. Tento alternatívny čas odpočinku na oslavu,
nie na Pána, ale na seba; je čas, keď sa príliš často dostávame do zvyku oslavovať
namiesto nedele. S pravidelnosťou relaxujeme v piatok až sobotu, čo nás okrem
iných problémov vedie k tomu, aby sme odložili víkendovú prácu až do
nedele. Tak, skutočný deň odpočinku a uctievania, dostane odsunutý na veci
života, ktoré sa musia urobiť.
Zastavme sa a spýtame sa sami seba:
Prečo sa tieto svetské veci musia urobiť v nedeľu? Ktorý pán je pre nás dôležitejší,
neexistujúci majster, ktorý hovorí, že tieto veci nemôžu čakať do pondelka, alebo
Boha, ktorý nás miluje od nášho stvorenia? Je ťažké počúvať odpovede na tieto
otázky: Sme ochotní konať hriech (vedomé odvrátenie sa od Boha), aby sme tieto
úlohy vykonali v deň Pána namiesto odpočinku a uctievania Pána? Skutočnosť je
najčastejšia, tieto veci by mohli čakať až do pondelka, alebo by sa mali uskutočniť
v piatok alebo v sobotu, v čase keď oslavujeme svetskú sobotu.
Táto nestabilita dokazuje našu potrebu pre Pánov deň a prikázané sviatky dať
nám šancu dať prednosť Bohu pred prácou. Boh chce, aby sme boli
slobodní. Chce, aby sme si mohli oddýchnuť. Je to zákon pre naše dobro.
Vzbudzuje vo vás hnev tento dôraz na odpočinok a hodovanie a voľný čas na
Pánov deň? Ak áno, uvažujte o tom vo svojej svätej hodine dnes, aby ste uznali,
akým spôsobom to môže byť smiešne. Potom ho dajte Bohu a dovoľte, aby vám s
láskou hovoril pravdu.
Na druhú stranu, ak ste nadšení, že si môžete usporiadať svoju nedeľu a sväté dni
povinnosti lepšie milovať a slúžiť Bohu, ďakujte. Potom si urobte čas na dialóg s
Pánom o tom, ako by ste mohli byť pre neho v týchto dňoch schopní žiť
slobodnejšie.

Pridaj komentár