Exodus 90 52. deň

MILUJ CUDZINCA
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 22, 7 – 23, 9
Ak si dá niekto inému do úschovy peniaze alebo iné cenné predmety a niekto ich v
jeho dome ukradne, tak zlodej, ak sa nájde, nahradí to dvojnásobne. Ak sa však
zlodej nenájde, tak majiteľ domu sa dostaví pred sudcov (a odprisahá), že nesiahol
po majetku svojho blížneho. V prípade každej sprenevery, či už ide o býka, osla,
ovcu, plášť alebo o čokoľvek, čo sa stratilo a majiteľ by o tom tvrdil: „To je ono!“,
záležitosť oboch príde pred sudcov. A ten, koho sudcovia vyhlásia za vinníka, musí
svojmu blížnemu dať dvojnásobnú náhradu. Ak niekto dá inému do opatery osla,
býka alebo ovcu, alebo hocijaké dobytča a ono odhynie alebo sa dokaličí alebo ho
odvlečú tak, že to nik nevidel, medzi oboma rozhodne prísaha pred Pánom, že
nesiahol na majetok svojho blížneho. Majiteľ sa musí s tým uspokojiť a ten nemusí
dať náhradu. Ak mu ho však ukradli, dá majiteľovi náhradu. Ak mu ho roztrhali,
nech ho donesie na dôkaz. Za roztrhané nemusí dávať náhradu. Kto si od iného
niečo vypožičia a dokaličí sa to alebo odkape, tak musí dať, ak majiteľ nebol pri
tom, plnú náhradu. Keď bol však majiteľ pri tom, nemusí dávať náhradu. Ak bolo
najaté, dostane jeho nájomné. Kto zvedie pannu, ktorá nebola zasnúbená, a bude
s ňou obcovať, zaplatí svadobný dar a vezme si ju za manželku! Ale ak mu ju jej
otec nijako nechce dať, zaplatí toľko, koľko sa dáva panne do vena! Čarodejnicu
nenecháš nažive! Kto bude obcovať so zvieraťom, musí zomrieť! Kto prináša obetu

bohom, okrem jedinému Pánovi, prepadne kliatbe smrti! Cudzinca nebudeš
napádať a utláčať, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine! Vdove a
sirote nebudete krivdiť! Ak im budeš krivdiť a oni budú volať ku mne, ja isto
vypočujem ich volanie, vzbĺkne môj hnev a pobijem vás mečom. Potom budú vaše
ženy vdovami a vaše deti sirotami. Ak požičiaš niekomu z môjho ľudu,
chudobnému, ktorý je pri tebe, peniaze, nebudeš sa k nemu správať ako vydierač!
Nebudeš od neho žiadať úroky! Ak vezmeš do zálohy plášť svojho blížneho, vrátiš
mu ho do západu slnka! Veď je to jeho jediný odev, jeho jediná prikrývka na jeho
telo. V čom by spal? Ak bude ku mne volať, vypočujem ho, lebo som milosrdný.
Sudcov nebudeš znevažovať a kniežaťu svojho ľudu nebudeš zlorečiť! Z hojnosti
svojho humna a z muštu svojho lisu neotáľaj odvádzať! Prvorodeného zo svojich
synov dáš mne! Takisto urobíš so svojím dobytkom a ovcami! Sedem dní ostane u
svojej matky, na ôsmy deň ho odovzdáš mne! Budete mi svätými ľuďmi! Mäso z
roztrhaného na poli nebudete jesť! Hodíte to psom! Nebudeš šíriť nepravdivú
povesť! Nepodáš svoju ruku tomu, kto je v nepráve, aby si krivo nesvedčil!
Nespojíš sa na zlú vec s väčšinou a pri spore nebudeš vypovedať podľa väčšiny,
aby si neprekrúcal pravdu! Ani chudobnému nebudeš nadŕžať pri súde! Ak natrafíš
na býka alebo osla, čo sa zatúlal tvojmu nepriateľovi, priveď mu ho späť! Ak
zbadáš, že osol tvojho odporcu padol pod svojím bremenom, neobídeš ho, ale
pomôžeš mu ho zdvihnúť! Nebudeš prekrúcať právo chudobného v jeho spornej
veci! Nepravdivej výpovedi sa budeš vyhýbať! Nevinného a toho, kto je v práve,
nepripravíš o život, lebo ja neospravodlivím toho, kto je nespravodlivý! Dar
neprijmeš, lebo dar zaslepí aj múdrych a prekrúti záležitosť tých, čo sú v práve!
Nebudeš utláčať cudzinca; sami viete, ako mu to padne, veď aj vy ste boli
cudzincami v egyptskej krajine!

Rozjímanie:
Zákony uvedené v tomto úryvku by mali vyvolať sebahodnotenie. Ak Ťa niektorý z
nich zvlášť oslovil, prečítaj ho znovu. Potom ho prines pred Pána. Popros ho, nech
Ti zjaví, prečo Ťa zaujal a buď otvorený pre rozhovor, ktorý bude nasledovať a
ktorý mal možno už dávno prebehnúť.
Ak Ťa neosloví žiaden z týchto zákonov, skús sa zamyslieť nad posledným o
utláčaní cudzinca. V ktorých okamihoch naberáš spôsoby utláčateľa „cudzincov“
vo svojom živote – pri ľuďoch, ktorí nie sú ako Ty, ktorí Ťa otravujú, či sa pri nich
cítiš nepohodlne? Tieto prístupy utláčania môžu zahŕňať unáhlené odsúdenie,
aroganciu, nadradenosť, alebo ducha neprijatia. Zotrvaj pri jednom špecifickom
príklade s Pánom. Potom ho popros, aby Ti ukázal, ako to vyzerá byť cudzincom.

Pridaj komentár