Exodus 90 51. deň

SPRAVODLIVÉ OSPRAVELDNENIE SA
Denný smerovník: 8. Týždeň Si na drsnej hornatej púšti na úpätí hory Sinaj.
Tvoj pobyt s Izraelitmi tu na úpätí hory Sinaj bude trvať štyri týždne. Je to pre Teba
čas ústrania / obnovy. Ak budeš pozorne počúvať, veľa dostaneš; upri svoje oči na
hory vôkol a nech ťa inšpirujú k pozitívnej zmene.
Položky skutkov:

  1. Neprestávaj túžiť po slobode.
  2. Dodržiavaj disciplíny.
  3. Zisti, kde je Tvoja kotva.
    Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
    Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.
    Otče náš…

Čítanie: Ex 21, 33 – 22, 6
Keď niekto nechá otvorenú cisternu, alebo ak niekto vykope cisternu a nezakryje
ju, a ak potom do nej padne býk alebo osol, tak majiteľ cisterny zaplatí v
peniazoch náhradu jeho majiteľovi, odhynutý (kus) však bude jeho. Keď niečí býk
pokole býka niekoho iného tak, že zahynie, tak živého býka musia predať a s jeho
cenou sa rozdelia, s uhynutým sa tiež rozdelia. Keď sa však vedelo že býk kole a
jeho majiteľ nedozeral naň, tak zaplatí úplnú náhradu, býka za býka a uhynutý
(kus) bude celý jeho. Ak niekto ukradne býka alebo ovcu a zabije ich alebo predá,
tak za každého býka nahradí päť býkov a za každú ovcu päť oviec. Ak pristihnú
zlodeja, keď sa dobýva do domu, alebo keď ho podkopáva, a porania ho tak, že
zomrie, ten, čo ho poraní, nebude vinný za jeho krv. Ale ak to urobí po východe
slnka, je vinný za jeho krv. – Zlodej musí dať náhradu. Ak však nemá nič, treba ho
predať za ukradnutú vec. Keď sa ukradnutá vec, býk, osol alebo ovca nájde u neho
živá dá dvojnásobnú náhradu. Ak niekto urobí škodu na poli alebo na vinici, alebo
pustí svoj statok a ten sa pasie na cudzom poli, nahradí najlepším zo svojho poľa a
najlepším zo svojej vinice. (Podľa odhadu škody.) Ak sa vznieti oheň, zachváti tŕnie

a potom spáli obilie v stohoch alebo ešte na poli, ten, kto oheň rozložil, nahradí
škodu.

Rozjímanie:
Spravodlivosť je definovaná ako „dať každému to, čo mu patrí“. Majúc toto na
pamäti si všimni dve veci: (1) tieto pasáže limitujú veľkosť kompenzácie patriacej
osobe, ktorá utrpela stratu. Inými slovami, osoba, ktorá utrpela škodu nemohla
vyžadovať nespravodlivú náhradu. (2) Vinná strana má dať spravodlivú náhradu
každému, kto bol poškodený. Jednoduché zhrnutie pre človeka v 21. storočí je, že
ak sme niekoho nejako poškodili, alebo mu ublížili, spravodlivosť od nás očakáva,
že k nespravodlivosti budeme pristupovať primerane a spravodlivo.
Uprostred rušného a chaotického života je možné, že bez vlastného úmyslu
poškodíme iných (či už rodičov, súrodencov, manželku, deti, spolufarníkov,
priateľov alebo kolegov). V spravodlivosti sa máme snažiť o zmierenie s nimi. Tak
ako je pre našu úplnú slobodu potrebné zmierenie sa s Bohom vo sviatosti
zmierenia, je potrebné aj zmierenie sa s inými.
Dnes počas svojej svätej hodiny si vo svoje mysli predstav niekoho, komu dlžíš
ospravedlnenie. Priveď v duchu túto osobu k Bohu a skúmaj jeho vôľu. Bez
ohľadu na to, koľko odvahy bude Božia požiadavka vyžadovať, aby si ju splnil,
vedz, že Pán Ti dá k vykonaniu jeho vôle potrebnú milosť.
(Ak požiadavka, ktorú si vo svojom svedomí spoznal ako od Pána vyzerá, že
spôsobí škodu otvorením starých rán, môže byť rozumné vyhľadať pomoc. Popros
svoje bratstvo o názor, čo si o situácii myslia alebo požiadaj o radu duchovného
vodcu bratstva. Pomoc s radou je veľkým darom, ktorý máme ako členovia
Kristovho Tela. Pomáha nám to uistiť sa, že slovo, ktoré v modlitbe dostaneme je
skutočne od Pána.)

Pridaj komentár