Exodus 90 42. deň

PRAMEŇ V TEBE
Denný smerovník
6. Týždeň: Si na severozápadnom brehu Červeného mora

Izraeliti sa ocitajú v pasci medzi armádou a vodnou masou. Nachádzame sa na podobnom mieste; medzi našimi bývalými zvykmi a každodennými disciplínami cvičení. Ak teraz prestaneme, budeme znovu zotročení. Zostaň pevný vo svojej viere.

Položky skutkov:

  1. Nájdi si čas na dobrú spoveď.
  2. Drž sa meditácií.
  3. Vstúp do Slova.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 17, 1-7
1 Potom na Pánov rozkaz tiahla celá izraelská pospolitosť po svojich
stanoviskách z púšte Sin a utáborila sa v Rafidim, kde nebolo vody na pitie pre ľud. 2 A ľud doliehal na Mojžiša a vravel: „Daj nám vodu na pitie!“ Ale Mojžiš im odvetil: „Prečo sa vadíte so mnou a prečo pokúšate Pána?“ 3 Ale ľud, ktorý tam dychtil po vode, reptal proti Mojžišovi a vravel: „Načo si nás len vyviedol z Egypta?! Vari na to, aby si mňa, moje deti a môj dobytok umoril smädom?“ 4 Tu Mojžiš volal k Pánovi: „Čo si počnem s týmto ľudom?! Len trošku a ukameňovali by ma!“ 5 Pán odpovedal Mojžišovi: „Predstúp pred ľud, zober si niektorých starších z Izraela, do ruky si vezmi svoju palicu, ktorou si udieral Níl, a choď! 6 Hľa, ja tam budem stáť pred tebou na skale, na Horebe! Udri potom na skalu, vytečie z nej voda a ľud bude môcť piť.“ A Mojžiš urobil tak pred staršími Izraela. 7 Potom nazval to miesto Massa a Meríba, lebo Izraeliti sa tam vadili a pokúšali Pána, keď vraveli: „Je teda Pán medzi nami alebo nie?“

Zamyslenie:

„Je Pán medzi nami alebo nie?“ Dnes si stále kladieme túto otázku,
rovnako ako si ju kládli ľudia v priebehu histórie. Tak často žijeme, akoby Boh neexistoval. Zriedkavo rozmýšľame o jeho prítomnosti a jeho múdrosti, málokedy na neho myslíme, alebo ho chválime a ďakujeme mu za všetko požehnanie v našich životoch. Potom, keď niečo nevychádza je oveľa jednoduchšie obviňovať Boha a so spravodlivým rozhorčením ho obviňovať z nečinného prizerania a nečinnosti. Dnes, Izraeliti zachádzajú tak ďaleko, že skúšajú Boha, dávajú na neho požiadavky a sú veľmi blízko k preklínaniu ho za ich neštastie. Aby preukázal starostlivosť a svoju prozreteľnosť jeho ľudu, prikazuje
Mojžišovi udrieť skalu Áronovou palicou. Keď tak spravil, voda vytryskla zo skaly. Boh nám daroval rovnaký zázrak. Keď Ježiš Kristus visel na kríži
vojak zobral kopiju a vrazil ju do jeho boku, „udierajúc“ ho. Ihneď vyšla krv a voda z jeho boku. Kristus je skala, z ktorej vytryskla voda a krv pre nás. Boh je k nám štedrý. „Je Pán medzi nami alebo nie?“ Odpoveď je áno. On je nielen medzi nami, ale aj v nás. Na rozdiel od Izraelitov, ty, pokrstený Kresťan, máš ducha Krista doslova spočívajúc v tebe. Takže všetko čo potrebuješ ti už bol dané. Kristus to povedal jasne: „Ak je niekto smädný a verí vo mňa, nech príde ku mne a nech pije. Ako hovorí Písmo, z jeho vnútra potečú prúdy živej vody.“ (Jn 7, 38) Si smädný? Duch Krista z teba vyviera. Napi sa dnes zo životodarnej vody v tebe a začni z nej žiť. Rozprávaj sa dnes s Pánom ako sa k nej dostať – napiť sa a žiť – z tejto živej vody.

Pridaj komentár