Exodus 90 41. deň

BOH TO MYSLÍ SO SOBOTOU VÁŽNE
Denný smerovník
6. Týždeň: Si na severozápadnom brehu Červeného mora

Izraeliti sa ocitajú v pasci medzi armádou a vodnou masou. Nachádzame sa na podobnom mieste; medzi našimi bývalými zvykmi a každodennými disciplínami cvičení. Ak teraz prestaneme, budeme znovu zotročení. Zostaň pevný vo svojej viere.

Položky skutkov:

  1. Nájdi si čas na dobrú spoveď.
  2. Drž sa meditácií.
  3. Vstúp do Slova.
  4. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  5. Modli sa za slobodu všetkých mužov Exodu, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 16, 22-34
V šiesty deň však nazbierali dvakrát toľko jedla, dva gomery na osobu. Tu prišli všetky kniežatá pospolitosti a hlásili to Mojžišovi. A on im povedal: „To je to, čo prikázal Pán: Zajtra je deň odpočinku, svätá sobota Pánova. Čo máte upiecť, upečte, a čo mienite uvariť, uvarte! Ostatné, čo ostane, odložte a uschovajte na zajtra.“ Odložili si teda na zajtra, ako prikázal Mojžiš, a nezosmrdelo sa to, ani červy v tom neboli. A Mojžiš povedal: „Dnes jedzte to, lebo dnes je Pánova sobota, dnes nenájdete vonku nič. Šesť dní to môžete zbierať, v siedmy deň však je sobota, v ten deň toho nebude.“ Keď potom v siedmy deň poniektorí vyšli zbierať, nenašli nič. A Pán povedal Mojžišovi: „Ako dlho sa budete zdráhať zachovávať moje príkazy a zákony? Hľaďte, veď Pán vám dal sobotu! Preto v šiesty deň vám dáva jedlo na dva dni. V sobotu nech každý zostane doma! Nech v siedmy deň nik nevychádza zo svojho miesta!“ A ľud slávil v siedmy deň sobotu. Izraeliti nazvali to (jedlo) mannou. Bolo biele ako koriandrové semiačko a jeho chuť bola ako chuť medového koláča. Nato Mojžiš povedal: „Toto prikazuje Pán: Naplňte tým jeden gomer, nech sa to zachová pre budúce pokolenia, aby videli, aký chlieb som vám dával jesť na púšti, keď som vás vyviedol z egyptskej krajiny.“ A Mojžiš povedal Áronovi: „Vezmi nádobu a nasyp do nej plný gomer manny a ulož ju pred Pánom, aby sa zachovala pre vaše pokolenia!“ Ako Pán prikázal Mojžišovi, Áron to položil pred svedectvo, aby sa to zachovalo. A Izraeliti jedli mannu štyridsať rokov, kým neprišli do obývanej krajiny. Jedli mannu, dokiaľ neprišli k hraniciam krajiny Kanaán. Gomer je desatina efy.

Zamyslenie:

Na šiesty deň bolo ľuďom povedané, aby nazbierali dostatok manny na dva dni aby na siemy deň (Sobotu) mohli oddychovať. Tento príkaz reflektuje pravidlo, ktoré sa nachádza v Genezise: „I požehnal siedmy deň a zasvätil ho, lebo v ňom odpočíval od všetkých diel, ktoré Boh stvoril a urobil.“ (Gn 2, 3) Je to tiež predzvesťou tretieho z desiatich prikázaní (svätiť sobotu), ktoré prídu neskôr v knihe Exodus. Nielen stvorenstvo zachováva Sobotu, ale aj Pán Boh. Všimnite si že manna nie je zosielaná v Sobotu. Niektorí Izraeliti aj tak idú von, aby pozbierali Mannu, ale žiadna tam nie jeSobota je posvätná pre Pána, je to jeho zmluvným znakom s Adamom a on sám ten deň zachováva s posvätným odpočinkom. To nám vraví, že aj v dnešnej dobe, keď oddychujeme v nedeľu, robíme to cielene s Bohom. Hriešny (padlý) človek vybudoval svet, v ktorom je tak zaneprázdnený, že z toho dôvodu nemá čas spočinúť s Bohom, alebo s hocikým iným. Špeciálne v nedele. Vyzerá, že väčšina ľudí si zvolila Nedľu ako čas robiť na záhrade, alebo ísť nakúpiť. Pritom Pán žiada opak. Skús si túto stať lepšie prečítať. Boh žiada od Izraelitov aby nechodili na pole (nerobiť na záhrade) a zbierať mannu (nakupovať potraviny) v Sobotu. To sú iba dva príklady. Dr. Scott Hahn poukazuje na to, že v Genezise, človek aj zvieratá boli obe stvorené v šiesty deň, ale človek bol stvorený pre siedmy deň. Ak človek pracuje v siedmy deň, padá späť do šiesteho dňa a nie je o nič lepší ako zvieratá. Si zotročený telesnými impulzami a ľudskými plánmi? Pripomenie si tvoja manželka po tvojom boku každú nedeľu, že sa vydala za muža, alebo je ponechaná sama, pozerajúc sa von z okna na zviera? Počúvať učenie o nedeľnom odpočinku je pre mužov veľmi náročné. Ale Boh nám zjavil svoju vôľu veľmi jasne cez svoje Slovo. Porozprávaj sa dnes s Bohom o svojej poctivosti s nedeľným odpočinkom. Buď pripravený počuť nepríjemné pravdy od Pána, ktorý chce tvoju absolútnu slobodu. Buď pocitvý. Boh ti poskytne milosť, ktorú potrebuješ aby si splnil jeho príkazy.

Pridaj komentár