Exodus 90 31. deň

ŠTEDROSŤ S BOHOM
Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou
veraje svojich dverí. Práve vchádzaš na púšť a poslúži ti dobre aby si
zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Vzdaj sa kontroly.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku.
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 37-42
37 Nato sa Izraeliti pohli z Ramesesu do Sokotu, bolo ich asi
šesťstotisíc pešo idúcich mužov, okrem detí. 38 S nimi šlo aj mnoho
všelijakého ľudu, ovce a dobytok, nesmierne veľké stáda. 39 Z cesta,
ktoré si vzali z Egypta, napiekli nekvasených osúchov; cesto nemohlo
vykysnúť, lebo ich hnali z Egypta a nemohli sa dlho zdržiavať a
pripraviť si jedlo na cestu. 40 Izraeliti bývali v Egypte štyristotridsať
rokov. 41 Po dokončení štyristoštyridsiatich rokov, práve v ten deň,
odišli všetky Pánove voje z egyptskej krajiny. 42 Bola to noc bdenia, zasvätená Pánovi, keď ich vyviedol z Egypta. To je tá Pánova noc,
ktorú majú bdením sláviť všetci Izraeliti z pokolenia na pokolenie.

Zamyslenie:

V tejto stati vidíme pozoruhodnú štedrosť Boha. Spomeň si na prvé
verše Knihy Exodus. Jozef, Jakubov syn prišiel do Egypta sám. Z
tohto muža, ku ktorému sa neskôr pridali jedenásti bratia, vzišlo
600 000 mužov (nerátajúc ešte ženy a deti) o ktorých čítame dnes.
Tu napadajú dve myšlienky: prvá, že Boh vie byť neúnavný v
štedrosti. Druhá, že je zázračné, koľko Boh dokáže spraviť z tak
mála.
Dnes sa pripájaš k Izraelitom ako konečne nasledujú Pána preč z
Egypta. Po celom mesiaci, ktorý máte za sebou, ty a tvoji bratia ste
započali nový krok na vašej ceste. Zastav sa a osláv tento úspech.
Opustiť Egypt nie je malý úspech. Vzdal si sa toho veľa a spravil si
veľa zmien v živote aby si sa sem dostal.
Ale pamätaj: prisľúbená zem nie je hneď za rohom. Ani Faraón a
Egypťania sa ešte nevzdali. Vybral si si úplne opustiť svoj starý
domov otroctva a modlárstva aby si sa vybral smerom k slobode. To je super. Ale cesta pred tebou nie je vyasfaltovaná diaľnica s fast- foodmi a obchodíkmi po krajoch. Opustil si civilizáciu. Vošiel si do pustej divočiny.
Teraz to bude pre teba ťažšie. Ten zlý, nahnevanejší ako Faraón ťa
bude nasledovať zlomyseľne do púšte, aby ťa vystopoval a zotročil
viac ako kedykoľvek predtým. Ale drž sa, Pán ťa povedie a tvoji
bratia sú s tebou, a tvoj cieľ za to stojí. Pridŕžaj sa plánu: modlitba,
asketizmus, bratstvo. Toto ťa vyviedlo z Egypta; to ťa povedie celú
cestu do prisľúbenej zeme.
Venuj dnes čas , aby si chválil Boha. Daj mu svoju vďačnosť za to, že
ťa vyviedol z Egypta a nasmeroval na cestu slobody. Tí, čo zvládli
prvý mesiac to oveľa pravdepodobnejšie dotiahnu až do cieľa. Chváľ
Boha.

Pridaj komentár