Exodus 90 30. deň

Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou
veraje svojich dverí. Práve vchádzaš na púšť a poslúži ti dobre aby si
zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov na tento týždeň:

  1. Vzdaj sa kontroly.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku.
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 31-36
31 A ešte v noci dal zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Vstávajte!
Odíďte spomedzi môjho ľudu, ty aj Izraeliti, a choďte slúžiť Pánovi,
ako ste si to žiadali! 32 Vezmite so sebou aj ovce a dobytok, ako ste
si žiadali, a choďte! A vyproste aj pre mňa požehnanie!“ 33
Egypťania tiež súrili, aby ľud čím skôr odišiel z krajiny, lebo vraveli:
„Všetci pomrieme!“ 34 Ľud si vzal cesto, prv ako vykyslo, dieže,
zabalené do plášťov, na plecia. 35 Izraeliti sa zachovali aj podľa
Mojžišovho návodu a vyžiadali si od Egypťanov strieborné a zlaté
predmety i šatstvo. 36 Pán však vzbudil voči ľudu priazeň
Egypťanov, takže vyplnili ich žiadosť, a tak vydrancovali Egypťanov.

Zamyslenie:

V súlade s týmto príbehom z Exodu, Židovský sviatok Paschy
(prechodu) vyžaduje použitie nekvasených chlebov každý rok počas
slávnostnej večere. Izraeliti mali veľmi málo času na odchod z
Egypta – tak málo času, že nemohli čakať ani na to, kým im vykysne
chlieb. Čas bol vzácny, museli konať.
Porozmýšľaj o tom v kontexte tvojho života. Rozoznávaš, že čas je
vzácny? Vieš, že sa od teba očakáva, aby si konal? Vnímaš svoju
smrteľnosť, prípadne rozmýšľaš nad dňom, kedy zomrieš? Deň, keď
začneš vnímať túto realitu smrteľnosti niekedy príde. Pre každého
ten deň vyzerá inak. Možno to je skúsenosť s dopravnou nehodou,
infarkt, mŕtvica, nehoda doma alebo stretnutie sa s násilím.
Čokoľvek to je, spôsobí to náhle uvedomenie si, koľko málo času
máme tu na zemi.
Môžeš podľahnúť úzkosti a strachu keď si začneš uvedomovať,
možno po prvý krát, že tvoja životná púť na zemi nie je večná.
Potom, tak ako Izraeliti začneš náhle dávať veci „do poriadku“,
hlavne vo svojom osobnom živote. Boh ti dal týchto cenných 90 dní
aby si prehodnotil svoj život, prehĺbil vzťahy, očistil sa od hriechu a
usporiadal svoj život podľa Boha. Pán je Bohom múdrosti a lásku.
Nezáleží ako veľmi je pre teba Exodus 90 náročný, je dobré že si tu.
Využi tento čas. Stále odkladáš veci vo svojom duchovnom a rodinnom živote, ktoré Pán chce od teba, aby si ich napravil? Brániš sa rastu (dospeniu), darovaním seba, prevzatiu patričnej zodpovednosti? Žiješ vo svojej priemernosti, či dokonca mrháš týchto 90 dní tým, že nedávaš
všetko úsilie aby si postupne odstraňoval svoje hrany? Porozprávaj
sa o tom s Pánom dnes v tvojej kontemplatívnej modlitbe a počúvaj,
kam ťa chce viesť.

Pridaj komentár