Exodus 90 29. deň

POCHYBOVANIE O BOŽEJ DOBROTE
Týždeň 5: Si na východ od Egypta, utekáš do púšte.

Izraeliti si uvedomili, že potrebujú slúžiť Bohu. Odpovedali tak, že zabili Egyptského boha (jahňa) a verejne natreli jeho krvou veraje svojich dverí. Boh ocenil odvahu, ktorú preukázali a otvoril im cestu k slobode. Ty si tiež preukázal odvahu a označil si rám svojich dverí. Po mesiaci odpútania sa od bohov a idolov tohto sveta si si zvolil že budeš dbať na disciplínach Exodu 90. Tvoja odvaha bude tiež ocenená a otvorili sa pred tebou dvere slobody. Práve vchádzaš na púšť. Poslúži ti dobre aby si zotrval blízko k Bohu a svojmu bratstvu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Vzdaj sa kontroly. Je dobré si uvedomiť, ktoré cvičenia si lákaný zmeniť a v ktorých si lákaný podvádzať. Odovzdaj tieto veci Pánovi v dnešnej modlitbe. Odovzdaj mu kontrolu.
  2. Skontaktuj sa so svojou kotvou. Už si sa mu dnes ozval? Ozval si sa mu tento týždeň? Ak si sa mu ešte dnes neozval, teraz je ten správny čas. Spolieha sa na teba. Potrebuje ťa. Ak ho opustíš a on spadne, bude to ťažký pád.
  3. Pamätaj na svoje „Prečo“. Je to dôležitým významom pre robenie Exodu. Ľudia, ktorých miluješ (anželka, priatelia, deti, spoločenstvo) by ťa radi videli slobodného. Ako Izraeliti, musíš upierať svoje oči na Boha ako vyrážaš do púšte, aby si dosiahol slobodu o ktorú sa usiluješ. Iba Boh ti môže dať také vyslobodenie.
  4. Prečítaj si Poľnú príručku. Ak si si stále neprečítal poľnú príručku, sprav si teraz na to čas.Poľná príručka dáva kontúry celému Exodu 90, a pomôže ti pochopiť dôvody, prečo je ktoré cvičenie súčasťou tejto celej skúšky. (najdôležitejšie časti príručky sú: Začni tu: čo je tvoje prečo, Piliere Exodu 90, a pre ženatých mužov: Muž Exodu a jeho manželka.)
  5. Modli sa, aby Pán dal vyslobodenie tebe a tvojmu bratstvu.
  6. Modli sa za slobodu pre všetkých mužov v Exode, tak ako sa aj oni modlia za teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 29-30
29 O polnoci Pán pobil všetkých prvorodených v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, čo mal sedieť na jeho tróne až po prvorodeného zajatca čo bol v žalári, aj všetky prvorodené zvieratá. 30 V tú noc vstal faraón i všetci jeho služobníci a všetci Egypťania a v Egypte nastal hrozný nárek, lebo nebolo domu, kde by nebolo mŕtveho.

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

V niekom môžu tieto verše vzbudiť hnev voči Bohu. Niekto ho môže dokonca obviňovať za chaos a smrť ktorú spôsobuje v priebehu času. Ale Boh je Boh. Nikdy si nevyberá hriech, utrpenie a smrť pre ľudstvo. V Rajskej záhrade Boh stvoril človeka v úplnej harmónii s ním a so stvoreným svetom. A človek, obdarovaný slobodou spravil rozhodnutie, ktoré zmenilo skoro všetko a prinieslo chaos do Božieho poriadku. Odvtedy Boh pracuje na tom, aby priniesol poriadok do sveta, ktorý človek rozhádzal. Človek samotný si vyberá konať proti Božiemu plánu a Boh to pripúšťa rešpektujúc slobodu človeka. Ak by človek spolupracoval s Božím plánom v raji, zakúšal by Božia lásku v úplne inej podobe. Podobne, ak by sa Faraón rozhodol spolupracovať s Božím plánom v Egypte, tiež by zakúšal Božiu lásku v inej podobe. Spýtaj sa sám seba: Spolupracujem dnes s Božím plánom? Pochybujem o Božích rozhodnutiach, alebo mu dôverujem, že jeho plán je plán čistej dobroty? Toto sú otázky, ktoré sú hodné zamyslenia v dnešnej modlitbe.

Pridaj komentár