Exodus 90 27. deň

Žiť prítomnosť
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypt a slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za
    Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 12, 1-20
Pán povedal Mojžišovi a Áronovi v egyptskej krajine. „Tento mesiac bude pre vás počiatočným mesiacom. Bude vám prvým mesiacom v roku. Celej izraelskej pospolitosti oznámte: „Desiateho tohoto mesiaca nech si každý zaobstará baránka pre svoju rodinu, pre každý dom! Ak je však rodina málo na jedného baránka, potom nech si zaobstará spolu so svojím susedom, ktorého rodina býva najbližšie, podľa počtu osôb; podľa toho si máte zadovážiť baránka koľko kto z vás zje. Baránok musí byť bezchybný, ročný samček. Vyberiete si ho spomedzi oviec alebo kôz. A bude vo vašej opatere do štrnásteho dňa tohoto mesiaca, keď ho celá izraelská pospolitosť v podvečer zabije. I vezme sa z jeho krvi a namažú sa ňou obe veraje a vrchný prah dverí na domoch, v ktorých ho budú jesť. A v tú noc budú jesť mäso upečené na ohni; budete ho jesť s nekvaseným chlebom a s horkými zelinami. Nič nesmiete z neho jesť surové ani uvarené vo vode ale iba upečené na ohni, hlavu, nôžky a vnútornosti. Nič z neho nenecháte do rána. Čo by však z neho malo zostať do rána, spálite to na ohni. A budete ho jesť takto: Bedrá budete mať opásané, obuv na nohách a palicu v ruke. Budete jesť narýchlo. lebo je to Pánov prechod (Pesach). Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine od človeka až po dobytok a nad všetkými bohmi Egypta vykonám súd ja, Pán! Krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás a nezastihne vás nijaký zhubný úder, keď budem biť Egypt. Tento deň bude pre vás pamätným dňom a budete ho sláviť ako Pánov sviatok: z pokolenia na pokolenie ho budete sláviť ako večité ustanovenie! Sedem dní budete jesť nekvasené chleby. Ihneď v prvý deň odstránite kvas zo svojich domov, lebo každý, kto by od prvého až do siedmeho dna jedol niečo kysnuté, bude vyhladený z Izraela. V prvý deň budete mať sväté zhromaždenie; aj v siedmy deň budete mať sväté zhromaždenie. V tieto dni nebudete konať nijakú prácu okrem toho, čo je potrebné na prípravu jedla pre každú osobu. Takto zachovávajte (zákon) nekvasených chlebov, lebo práve v tento deň som vyviedol vaše zástupy z egyptskej krajiny. Tak zachovávajte tento deň z pokolenia na pokolenie ako večné ustanovenie! V prvom (mesiaci), od večera štrnásteho dňa tohoto mesiaca budete jesť nekvasené chleby až do večera dvadsiateho prvého dňa tohoto mesiaca. Sedem dní sa nesmie nájsť vo vašich domoch kvas, lebo každý, kto bude jesť niečo kysnuté, bude z izraelskej pospolitosti vyhladený, či je cudzinec alebo domorodec! Nesmiete jesť nič kysnuté! Vo všetkých vašich príbytkoch sa bude jesť len nekvasený chlieb.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Je ľahké nenávidieť čas. Väčšina z nás sa neustále pachtí za ďalšou „super
vecou“, o ktorej sme presvedčení, že konečne zaistí blaženosť po ktorej
túžime. V našej netrpezlivosti máme tendenciu nenávidieť prítomnosť, zatiaľ čo túžime po lepšom zajtrajšku. Žiť takýmto spôsobom však znamená nenávidieť samotný život. Ako kresťania sme povolaní žiť život naplno v súčasnosti, aj keď prítomnosť spočíva v drine, zármutku alebo bolesti. Izraeliti sa dnes pripravujú na príchod úsvitu. Zároveň sú prítomní v noci, pretože noc si vyžaduje aby venovali pozornosť detailom. Ak prehliadnu jednu časť obete, ktorá je pred nimi, môžu byť pre nich úsvit omnoho temnejší, ak by sa tak nestalo. Práve teraz, kvôli vašej odpovedi na Božie volanie k slobode, tiež očakávate svitanie. Týchto deväťdesiat dní obetovania sa je vzácny čas. Dá sa ľahko pozerať na tieto dni ako na obtiaž alebo zbytočný test vôle. Možno netrpezlivo čakáte na deň, keď sa tento nezmysel skončí a budete si môcť užiť život v slobode. Nie je to tak. Toto je čas zamerať sa na súčasné obete, ktoré máte pred sebou. Tvoja rodina Ťa prosí, aby si sa v čase modlitby zmenil. Cirkev túži po tom, aby si sa prostredníctvom svojej praxe asketizmu odvážnejším a bol viac k dispozícii pre ľudí okolo. Tvoji bratia sa spoliehajú na to, že im pomôžeš rásť tak, ako oni Tebe pomáhajú v zdokonaľovaní sa. Buď aktívny. Ži v súčasnosti. Venoval si náležitú pozornosť detailom duchovných cvičení, na ktoré Ťa Pán povolal? Ak áno, nechaj sa v tejto chvíli Boom pochváliť. Ak nie, otvor svoje srdce milosti, ktorú Ti Pán chce dať. Chce Ťa priviesť k úsvitu. Či si vyberieš spoluprácu je na Tebe.

Pridaj komentár