Exodus 90 26. deň

Dvere sa začínajú otvárať
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypta slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni
    modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 11, 1-10
„Pán hovoril Mojžišovi: „Ešte jednou ranou budem biť faraóna a
Egypt. Potom vás už stadiaľto prepustí. Nielenže vás prepustí, lež
bude vás hnať odtiaľto. Povedz všetkému ľudu, aby si mužovia i ženy
vyžiadali od svojich známych strieborné a zlaté predmety!“ A Pán
prebudil v Egypťanoch priazeň voči ľudu. Aj Mojžiš bol veľmi
váženým mužom v egyptskej krajine, tak v očiach faraónových
úradníkov, ako aj v očiach ľudu. Potom Mojžiš vravel: „Toto hovorí
Pán: „O polnoci prejdem Egyptom. Vtedy zomrie každý prvorodený v egyptskej krajine, od prvorodeného faraónovho, ktorý má sedieť na
jeho tróne, až po prvorodeného otrokyne, čo je pri žarnove, aj všetko
prvorodené z dobytka.“ A bude nárek po celej egyptskej krajine, aký
dosiaľ nebol, ani viac nebude. Ale u Izraelitov ani pes nezaštekne ani
na človeka ani na dobytča, aby ste poznali, že Pán obdivuhodne
rozlišuje Egypťanov od Izraelitov. Potom prídu všetci títo tvoji
služobníci ku mne, padnú predo mnou a budú prosiť: „Odíď ty aj tvoj
ľud, čo ti je poddaný!“ A potom pôjdem.“ A odišiel od faraóna veľmi
rozhnevaný. Pán však povedal Mojžišovi: „Faraón vás nepočúval len
preto, aby pribudlo mojich divov v egyptskej krajine.“ Mojžiš a Áron
robili pred faraónom všetky tieto zázraky, Pán však zatvrdzoval
faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov zo svojej krajiny.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Izraeliti sa pripravujú. Boh sľúbil, že to bude posledná rana. Sľúbil slobodu – ale nehovorí, že sloboda príde bez veľkého boja a bez dôvery v Boha. Predstav si, že po toľkých dlhých rokoch otroctva Egypte sa dvere začínajú otvárať. Sloboda už nie je len sen, ale skutočná možnosť. Ako to je s Tebou, vidíš pre seba rovnakú možnosť slobody? Už sa asi pýtaš, prečo si súhlasil s takými radikálnymi duchovnými cvičeniami. Možno s tým niektorý z Tvojich bratov praštil. Ale pre vás – tých, ktorí ste sa dostali až sem – sa dvere začínajú otvárať. Ak dokážeš Bohu dôverovať hlbšie, viac sa spoľahnúť na svojich bratov a vytrvať, dávajúc Bohu čas aby pracoval v Tvojom živote, dvere sa Ti budú aj ďalej otvárať. Priprav sa a pros dnes Pána o milosť vytrvalosti.

Pridaj komentár