Exodus 90 25. deň

Poddajnosť alebo rebélia
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypt a slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni
    modlia za Teba.

Otče náš…

Čítanie: Ex 10, 21-29
Potom Pán povedal Mojžišovi: „Vystri ruku oproti nebu, aby na celú
egyptskú krajinu doľahla tma; taká tma, že ju možno nahmatať!“ I
vystrel Mojžiš ruku k nebu a v celej egyptskej krajine nastala hustá
trojdňová tma. Nik nevidel druhého a tri dni sa nemohol nik pohnúť
zo svojho miesta. Izraeliti však mali všetci svetlo vo svojich
príbytkoch. Tu dal faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal im:
„Odíďte, slúžte Pánovi! Len vaše ovce a váš dobytok nech tu
zostanú. Aj vaše deti nech idú s vami!“ Mojžiš však odvetil: „Musíš
nám dať aj na zápalné a na celostné obety, aby sme ich priniesli

Pánovi, nášmu Bohu. My zoberieme svoj dobytok, nezostane tu ani
kopyta, lebo my musíme z neho vybrať, aby sme tak slúžili Pánovi; a
ani sami nevieme, čím máme slúžiť Pánovi, kým ta nedôjdeme.“ Tu
Pán zatvrdil faraónovo srdce a on ich nechcel prepustiť. Ba faraón
povedal Mojžišovi: „Prac sa odo mňa! A neopováž sa viac prísť mi na
oči! Lebo keď sa mi ukážeš na oči budeš synom smrti!“ A Mojžiš
odvetil: „Nech je tak, ako si povedal, už sa viac neukážem pred
tebou!“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Aj keď faraónova frustrácia rastie, jeho srdce zostáva zatvrdené. Pokračuje v rebélii voči Bohu, aj keď si je vedomý, že úplná poslušnosť Jeho plánu je jedinou cestou k plnosti. Faraón má zdá sa vlastný plán pre seba a svoj ľud, ale tento plán je očividne proti Božej vôli. Výsledkom je, že sa so svojim ľudom ocitol v ťažkej tme. Uvedom si, že človek je stvorená bytosť a ako taký nepatrí sebe. Až keď sa vyrovnáme so skutočnosťou, že patríme Bohu a len jemu (čo vyžaduje silnú dávku pokory), môžeme začať jasnejšie vidieť Božiu prozreteľnosť.
Sleduj izraelský ľud. S rastúcou pokorou a poslušnosťou voči Pánovmu plánu sú obdarení svetlom. Pozri sa teraz na svoj život. Žiješ vo svetle alebo v tme? Stávaš sa viac poddajný Pánovmu plánu cez dar disciplín, alebo začínaš viac rebelovať? Hovor o tom s Pánom. Prečo je pre Teba jeho dobrý plán príčinou vzbury v menšom alebo väčšom)? Požiadaj ho, aby Ti ukázal dobro disciplín, najmä tých, ktoré najviac neznášaš. Požiadaj ho, aby Ti dal vidieť dobro, čo práve teraz koná v Tvojom živote cez tieto disciplíny.

Pridaj komentár