Exodus 90 24. deň

Pripútaní ku kontrole situácie
Denný smerovník: 3. týždeň

Si v Egypte
Egyptské rany eskalujú. Pán teraz používa tých, ktorí sú proti nemu vo svoj prospech. Izraelitom tiež dokazuje prázdnotu egyptských modiel tým, že svojimi ranami tieto modly ničí. Izraeliti konečne vidia hodnotu v opustení Egypta a službe len Bohu. Ako prechádzaš štvrtým týždňom svojho exodu, všimni si falošných bohov, ktorých Pán ničí v Tvojom živote prostredníctvom disciplín týchto duchovných cvičení. Umožni tejto realite, aby do Teba vniesla nádej na slobodu a zmenu srdca, ktoré potrebuješ, aby si mohol opustiť Egypt a slúžiť len Bohu.

Položky skutkov / Akčné položky:

  1. Venuj sa svojmu bratstvu
  2. Urob si plán cvičenia
  3. Uznaj Božiu moc
  4. Choď von
  5. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  6. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za
    Teba.

Otče náš…

Čítanie:
„Potom Pán povedal Mojžišovi: „Choď k faraónovi, lebo ja som mu zatvrdil srdce, aj jeho služobníkom, aby som na ňom urobil tieto svoje znamenia a aby si rozprával svojim deťom a vnukom, čo som vykonal Egypťanom, aké znamenia som na nich robil, aby ste vedeli, že ja som Pán.“ Mojžiš a Áron išli k faraónovi a hovorili mu: „Toto povedal Pán, Boh Hebrejov: „Dokedy sa budeš zdráhať pokoriť sa mi? Prepusť môj ľud, aby mi slúžil! Lebo ak sa budeš zdráhať prepustiť môj ľud, zajtra privediem do tvojho kraja kobylky. Ony tak pokryjú povrch zeme, že nebude možno vidieť zem a zožerú zvyšok toho, čo sa zachránilo a zostalo po ľadovci, a poobžierajú všetky stromy, ktoré rastú na vašom poli. Ba naplnia aj tvoje domy a domy všetkých tvojich služobníkov i všetkých Egypťanov tak, ako to tvoji otcovia a tvoji dedovia nezažili odvtedy, čo boli na zemi, až po dnešný deň.“ Potom sa obrátil a odišiel od faraóna. Tu vraveli služobníci faraónovi: „Dokedy nám tento bude na nešťastie? Prepusť ľud, nech slúži Pánovi. Či nevidíš, že Egypt sa rúti do záhuby?“ I vrátili Mojžiša a Árona k faraónovi a on im povedal: „Choďte, uctite si Pána, svojho Boha! Ktorí sú to však, čo majú odísť?“ Mojžiš odvetil: „Odídeme so svojimi deťmi a starcami, odídeme so svojimi synmi a dcérami, so svojimi ovcami a dobytkom, lebo máme sviatok Pána.“ Tu im on povedal: „Nech je s vami Boh, ako vás ja nechám odísť s vašimi deťmi! Pozrite, vy máte niečo za lubom! Nestane sa tak! Vy, mužovia, môžete ísť a slúžte Pánovi, veď to bola vaša žiadosť!“ A nato ich vyhnali od faraóna. Tu rozkázal Pán Mojžišovi: „Vystri ruku nad egyptskú krajinu ku kobylkám, aby sa dostavili na egyptskú zem a aby zožrali všetky rastliny v krajine, všetko, čo ešte ponechal ľadovec.“ A Mojžiš vystrel svoju palicu nad egyptskú krajinu. Tu Pán dal duť na krajinou východnému vetru celý deň a celú noc a keď nastalo ráno, východný vietor doniesol kobylky. Tak prišli kobylky na celú egyptskú krajinu a zniesli sa vo všetkých končinách Egypta v ohromnom množstve. Nikdy predtým (tam) nebolo toľko kobyliek, ako bolo týchto, a nikdy tam toľko ani po nich nebude. Pokryli povrch celej krajiny, až sa v krajine zotmelo. Zožrali všetky poľné byliny a všetko ovocie na stromoch, čo zostalo po ľadovci, takže v celej egyptskej krajine nezostalo ani zeleného lístka na stromoch a na poľných rastlinách. I poponáhľal sa faraón zavolať Mojžiša a Árona a povedal: „Zhrešil som proti Pánovi, vášmu Bohu, aj proti vám! A teraz mi ešte tentoraz odpusťte môj hriech a proste Pána, svojho Boha, aby odvrátil odo mňa aspoň toto smrtiace nebezpečenstvo!“ Mojžiš teda odišiel od faraóna a orodoval u Pána. A Pán dal duť silnému vetru od Stredozemného mora, ktorý kobylky odniesol a vrhol ich do Červeného mora. Na celom území Egypta neostalo ani jednej kobylky. Ale Pán zatvrdil faraónovo srdce a on neprepustil Izraelitov.“

Zamyslenie / Rozjímanie / Meditácia:

Ľudia sa často pýtajú: „Prečo Boh dovolil, aby sa to stalo (tu vlož nejakú
ťažkosť) môjmu priateľovi / príbuznému?“ Aby si našiel odpoveď, najprv si uvedom, že jediný cieľ, pre ktorý existujeme, je byť v Bohu a s Bohom. Bez Boha nie sme ničím. Napriek tomu sa proti Bohu veľmi často búrime. Prečo sa dobrým ľuďom dejú zlé veci? Aby sa stali lepšími. Aby boli povzbudení vrátiť sa k Bohu. V dnešnom čítaní faraón koná veľmi manipulatívne. Uvedomuje si, že strati takmer všetko. Preto sa vo svojej prosbe k Pánovi zúfalo drží toho, čo má, snaží sa udržať si svoju pozíciu, aby nestratil svoje kráľovstvo. Muži sa silne snažia udržať si kontrolu nad situáciou. Masturbácia a materializmus sú príkladmi chlapčenskej reakcie na stres, konflikt, zmätok, zlyhanie a bezútešnosť. Chlapec sa v ktorejkoľvek z týchto situácií obracia k niečomu, čomukoľvek, čo mu dá pocit kontroly – aj keď vie, že je to lož. Aby sme ako muži nepodľahli rovnakému pokušeniu, je dôležité mať na pamäti, že náš čas v tomto svete je na to, aby nás pripravil na ten čo príde po ňom. Ako muži dneška musíme byť tým, čo sa stane z Izraelitov: pútnici, muži Exodu. To znamená žiť nepripútaní k veciam, pohodliu a bezpečiu. Znamená to držať sa iba Boha a s vernosťou sa k nemu blížiť. Čoho sa držíš? Čo potrebuješ pustiť? Prines dnes tieto veci Pánovi a pros ho, aby Ti poskytol slobodu v túto hodinu.

Pridaj komentár