15. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
141516

Si v Egypte

Život sa stal náročnejším. Pre Izraelitov sa pracovné zaťaženie nezľahčilo. Faraón ich odmieta pustiť. Zdá sa, že napriek prvým piatim ranám Mojžiš a Áron nezískajú väčšiu slobodu pre Izraelitov. Môže
sa stať, že počiatočné vzrušenie tohto bratského exodu už z Teba vyprchalo. Začínaš si uvedomovať realitu mnohých nasledujúcich týždňov. A čo je horšie, rovnako ako Izraeliti, ešte neprešlo dosť času
na to, aby si uvidel nejaké výhody slobody. Napriek tejto pozícii, komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

 1. Každý deň si spytuj svedomie. Nielenže Ti to pomôže v priebehu týchto deväťdesiatich dní, ale
  pomôže Ti ostať slobodným aj v 91. deň. Rob si svoje večerné spytovanie poriadne, aby Ti tento
  dobrý zvyk ostal aj v 91. deň (Nevieš, ako si robiť spytovanie svedomia? Prečítaj si časť Ako si
  spytovať svedomie v Poľnej príručke.)
 2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny. Pri Exode je rozhodujúci čas strávený v
  kontemplatívnej modlitbe. Boh dáva vyslobodenie. Boh ťa povedie, kam Ti treba ísť. Boh Ti
  pripomenie svoju lásku k Tebe a Tvoju skutočnú hodnotu ako svojho prvorodeného syna. Nič z toho
  však nebudeš počuť, ak si každý deň nevyhradíš čas na to, aby si upokojil svoju myseľ a počúval.
 3. Nerob skratky. Už si sa zoznámil s asketickými disciplínami. Vieš, čo je na nich ťažké a čo je ľahké.
  Čím lepšie poznáš disciplíny, tým ľahšie si v nich budeľ nachádzať uľahčenia. Chceš ostať v Egypte
  alebo chceš byť slobodný? (Viac informácií o potrebe asketizmu nájdeš v časti o asketizme v Pilieroch
  Exodu 90, ktorá sa nachádza v Poľnej príručke.)
 4. Pripomínaj si svoje „prečo“. Spomeň si na to, prečo si začal Exodus 90. Ak zabudneš na svoj dôvod,
  pravdepodobne nedokážeš túto cestu dokončiť. Lákavé pohodlie je jednoducho príliš silné na to, aby
  ho bolo možné prekonať bez dôstojného účelu. (Ešte si nenapísal svoj dôvod, prečo? Vráť sa späť do
  časti Poľnej príručky s názvom „AKÁ JE TVOJA MOTIVÁCIA? ČO JE TVOJE “PREČO”?“ skôr, ako budeš
  pokračovať)
 5. Zostaň radostný. Ak si budeš pripomínať svoju motiváciu a vytrváš v každodennej modlitbe, Tvoja
  nádej na slobodu jednoducho ostane vysoká. Prejsť Exodom je náročné. Našťastie je to Boh, kto dáva
  vyslobodenie, ktoré hľadáme. Ostaň radostný. Rany Ti ukazujú, že aj Boh pracuje na Tvojej slobode.
 6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
 7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Exodus 6, 28 – 7,7
V tom čase, keď Pán v egyptskej krajine hovoril Mojžišovi, Pán povedal Mojžišovi: „Ja som Pán! Povedz faraónovi, egyptskému kráľovi, čo som ti hovoril!“ Ale Mojžiš odpovedal Pánovi: „Veď ja mám nemotorné ústa, akože ma faraón vypočuje?“ Pán však povedal Mojžišovi: „Pozri, dávam ťa faraónovi za božstvo a tvoj brat Áron bude tvojím prorokom. Ty mu rozpovieš všetko, čím som ťa poveril, a tvoj brat Áron bude hovoriť faraónovi, aby prepustil Izraelitov zo svojej krajiny. Ja však zatvrdím faraónovo srdce, aby som urobil veľa svojich znamení a zázrakov v egyptskej krajine. A faraón vás nebude počúvať, ja však položím svoju ruku na Egypťanov a za veľkých súdov vyvediem svoje voje a svoj izraelský ľud z Egypta. Potom poznajú Egypťania, že ja som Pán, keď vystriem proti Egypťanom svoju ruku, aby som spomedzi nich vyviedol Izraelitov.“ A Mojžiš a Áron urobili tak, ak im rozkázal Pán. Tak urobili. Mojžiš mal osemdesiat rokov a Áron osemdesiattri rokov, keď rokovali s
faraónom.

Rozjímanie:
Aby sme to uviedli do perspektívy, Boh žiada Mojžiša, aby sa postavil najmocnejšiemu vládcovi na svete v samom srdci jeho kráľovstva, kde je obklopený svojimi vernými poddanými. Tam má Mojžiš hovoriť faraónovi, čo má robiť. Možno nie je prekvapujúce, že sa Mojžiš chová tak, ako by sa mnohí chovali čeliac skľučujúcej úlohe: uhýba. Mojžiš sa Bohu vyhovára, že má nemotorný jazyk. Boh neprijme jeho ľudskú výhovorku.
Namiesto toho Boh, najvyšší vládca všetkého stvorenia, hovorí Mojžišovi s nemotorným hlasom: „dávam ťa faraónovi za božstvo“ Sv. Ambróz nám hovorí, že Mojžišova cnosť ďaleko presahuje faraónovu. Mojžiš nedostáva prebytočne či neprimerane. Jeho vášne ho neovládajú. Je to človek, ktorý, ako hovorí Ambróz, „[umŕtvoval] svoje telo s autoritou, ktorá bola takmer kráľovská.“ Kým Mojžišova dôvera klesá, Pán má vo svojho syna plnú dôveru. Tak je to aj s Tebou. Keď Ty, ako Mojžiš, ovládaš svoje vášne a trpíš bolesti asketizmu, pred tvárou smiešneho „faraóna“ svetáckosti a zlozvykov nesieš tvár Božieho syna, kráľovskú a mocnú. Mohol si to o sebe povedať pred dvadsiatimi dňami? Tvoj spôsob života sa mení. Postupuj podľa Kristovho plánu modlitby, asketizmu a bratstva a naďalej budeš dostávať milosť premôcť svoje vášne. Ďakuj Bohu za úspech, ktorý si doteraz dosiahol. Neustála vďačnosť Ti pomôže udržať si radosť uprostred výziev týchto duchovných cvičení.

Pridaj komentár