16. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

← SpäťTretí týždeňĎalej →
151617

Spása je skrze kríž

Si v Egypte
Život sa stal náročnejším. Nezdá sa, že by Mojžiš a Áron získali väčšiu slobodu. Napriek tejto situácii,
komu sa tento týždeň rozhodneš slúžiť: Bohu alebo faraónovi?

Akčné položky:

  1. Každý deň si spytuj svedomie.
  2. Úprimne posúď kvalitu svojej svätej hodiny.
  3. Nerob skratky.
  4. Pripomínaj si svoje „prečo“.
  5. Zostaň radostný.
  6. Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.
  7. Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš…

Exodus 7:8–13
Pán ďalej hovoril Mojžišovi a Áronovi: „Keď bude faraón od vás žiadať: „Nože, urobte zázrak!“, povieš Áronovi: „Vezmi svoju palicu a hoď ju pred faraóna!“, a premení sa na hadiu potvoru.“ Potom Mojžiš a Áron išli k faraónovi a robili tak, ako im prikázal Pán. Áron hodil svoju palicu pred faraóna pred jeho služobníkov a ona sa premenila na hadiu potvoru. Faraón dal však zavolať (svojich) mudrcov a čarodejníkov a oni, egyptskí zaklínači svojimi čarami urobili to isté: Každý z nich hodil svoju palicu a
ony sa premenili na hadie potvory. Áronova palica však požrala ich palice. No faraónovo srdce zostalo tvrdé a nepočúvol ich, ako im predpovedal Pán.

Rozjímanie:
V dnešných čítaniach faraón prikazuje svojim kúzelníkom zopakovať znamenie, ktoré urobil Áron. Ukáže sa, že ide o prázdny pokus zmiasť ľudí, znevážiť moc Božieho znamenia. Faraón sa snaží ponúknuť alternatívy k Božej ceste. Dnes všade nájdeme moderných „faraónov“, ktorí sa snažia robiť to isté. Vo Svätom písme je Áronova palica predobrazom kríža. Naríklad keď sa Áronova palica používa na
rozdelenie vôd Červeného mora, čo umožnilo Izraelitom prejsť na slobodu. Tento čin je predobrazom krstu, v ktorom voda, ktorou prechádzame na slobodu, dostáva svoju moc od kríža. Neexistuje žiadny iný spôsob spásy okrem kríža. Naša kultúra však, podobne ako faraón, hľadá alternatívu – niečo ľahšie, niečo príjemnejšie, niečo, čo človek dokáže ovládať. Koľkokrát si hľadal alternatívne cesty k slobode, až kým si konečne museli uznať, že neexistuje „iný spôsob“? „A ako Mojžiš vyzdvihol hada na púšti, tak musí byť vyzdvihnutý Syn človeka“ (Ján 3:14). Pozri sa na plán, ktorý máš pred sebou: modlitba, asketizmus, bratstvo. Nemalo by byť pre Teba žiadnym prekvapením, že cesta k slobode ktorú ľuďom ponúka Písmo, je cesta kríža. Ak dokážeš zniesť odpoveď nášho Pána, pozri dnes na kríž a opýtaj sa ho, či existuje iný spôsob ako tento.

Pridaj komentár