2. deň – EXODUS 90 – Duchovné cvičenia

Úvod / Poľný sprievodca / Stretnutie bratstva / Exodus – Týždne /

Prvý týždeňĎalej →
1 – 23

Nachádzate sa v Egypte

Si ochotný uznať, že si sa v Egypte stal otrokom? Odpoveď ÁNO bude vyžadovať úplnú zmenu tvojho spôsobu života.

Ako na to

1. Vzdaj sa kontroly.

2. Venuj sa svojmu bratstvu.

3. Naplánuj si čas na dennú modlitbu.

4. Buď radostný.

5. Večer si spytuj svedomie.

Modli sa, aby Pán vyslobodil Teba a Tvoje bratstvo.

Modli sa za slobodu všetkých mužov v exoduse, tak ako sa oni modlia za Teba.

Otče náš …

————————

Čítanie 1: Ex 1, 8-14

8 Keď potom v Egypte nastúpil nový kráľ ktorý Jozefa nepoznal, 9 povedal svojmu ľudu: „Hľa, izraelský ľud je mocnejší a početnejší ako my. 10 Podniknime niečo a šikovne zabráňme, aby sa ďalej nerozmnožoval a – keby nastala vojna – aby sa azda nepripojil k našim nepriateľom, nebojoval proti nám a potom z krajiny neodišiel.“ 11 I ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami: staval totiž faraónovi zásobovacie mestá Pitom a Rameses. 12 Ale čím viac ho utláčali, tým väčšmi sa rozmnožoval a rozrastal, takže sa Izraelitov priam desili. 13 Preto Egypťania neľudsky hnali Izraelitov do práce 14 a ich život robili neznesiteľným ťažkou robotou s hlinou a tehlami a rozličnými poľnými prácami – všetkými robotami, do ktorých ich násilne nútili.

————————

Rozjímanie

Uváž: Egypťania sa snažili zabrániť tomu, aby sa Izraeliti stali príliš silnými a potenciálne povstali. A Egypťania boli múdri v zaobchádzaní s Izraelitmi. „ustanovili nad ním pracovných dozorcov, aby ho utláčali ťažkými robotami.“ Inými slovami, zamestnali ich premnohými úlohami. Kupodivu, Izraeliti sa začali menej trápiť o svoju slobodu a moc, pretože boli príliš zaneprázdnení každodennou otročinou. Žiaden človek nemôže byť hrdinom, keď je tak zotročený, že nemá čas sa pozerieť hore a popremýšľať o svojej situácii. Preto Izraeliti, ktorí v skutočnosti rástli na sile, viac pracovali pre svojich správcov a ostali otrokmi.

Náš dozorca (zlý) dnes používa tehlu a maltu v našich životoch na to, aby nás ovládal, aby nás vzdialil od nášho skutočného synovstva, aby nám zabránil zosilnieť. Rovnako ako faraón, aj on je prefíkaný v metódach, ktoré používa na to, aby nás držal dole a závidiacich moc.

Pomyslite na maltu a tehlu, ktorá sa zapĺňa Tvoj život: nekonečná práca, horúčkovitá činnosť, vždy sa snažiť dostať dopredu. A zváž všetky ostatné veci, ktoré dozorca používa pre Tvoje zotročienie: alkohol, pornografia, chtíč, pýcha, strach zo zlyhania, súťaženie s ostatnými, peniaze, šport a status. Tieto veci môžu váš život zhoršiť; napriek tomu im nemusíte podľahnúť. Ak ich zámerné odstrániš, naučí Ťa to, že môžeš žiť bez nich. Nemusia Ťa zväzovať a odvádzať Tvoju pozornosť od dôležitejších vecí v živote.

Muži dnes majú, samozrejme, veľa toho, čo musia urobiť. Ale väčšine mužov v modernom svete by sa veľmi uľavilo, keby svoj život zjednodušili. Stráv dnes svoj čas tým, že si určíš, kde by sa Tvoj život mohol zjednodušiť. Pozvi k tejto konverzácii Pána a napíš svoje závery. Toto je úvodný krok k slobode.

Poznámka pre vydatých mužov: akékoľvek zjednodušenia alebo zmeny Tvojho spôsobu života by si mal najskôr odkomunikovať s Tvojou manželkou. Viac informácií o tom, ako žiť exodus ako ženatý muž, nájdete v Poľnom sprievodcovi v časti Muž Exodu a jeho nevesta.

Pridaj komentár