Archív značiek: Podobenstvo o stratenej ovci

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Štvrtok 04.11. 2021.

„Kathryn Scaldwell raz mala pocit, že Otec je príliš zaneprázdnený, aby si ju všimol, a mala pocit nízkej hodnoty. Potom vnímala obraz Otcovho srdca. V jeho srdci je miesto, miestnosť pre každého. Niektoré z miestností sú obsadené a žiaria oslnivým svetlom, iné sú len prázdnymi čiernymi dierami, ktoré čakajú na človeka, ktorému sú priradené, aby prišiel domov k Otcovi.

Ježiš hovoril so zákonníkmi a farizejmi. Poznal ich tvrdé srdcia a súdy. Vedel, že ho kritizujú za stretávanie sa s mýtnikmi a hriešnikmi. Rozpovedal im teda tri príbehy v nádeji, že upúta ich pozornosť, ukáže im nový spôsob myslenia a privedie ich domov na svoje miesto v jeho srdci.

Prvý príbeh bol o pastierovi, ktorý nechal svojich deväťdesiatdeväť ovečiek a išiel hľadať jednu stratenú. Tento príbeh sa mi páči. Je v kontraste s tretím príbehom o dvoch synoch, kde sa stratený syn spamätal a vrátil sa domov. Otec, ktorý čakal a vyzeral ho, pribehol k svojmu synovi, keď sa blížil domov, objal ho a privítal. Ale v tomto prvom príbehu sa ovca zatúlala, možno si uvedomila, že je v problémoch, ale nepoznala cestu domov. Pastier teda ide za ovcou. Rovnakým spôsobom Otec aktívne hľadá svoje stratené ovečky a dúfa, že sa k nemu vrátia a nájdu svoje miesto v jeho srdci. Je to útecha pre tých, ktorí majú deti, ktoré kedysi chodili do kostola, ale prestali. A pre tých, ktorí sa cítia nepovšimnutí alebo zabudnutí, Otec si vás všimol, stará sa o vás a privedie vás domov. Vidíte svoje miesto v jeho srdci? Zaujmete svoje miesto a rozsvietite jeden z tmavých priestorov?

Druhý príbeh je o stratenej minci, ktorá ani nevedela, že sa stratila. Možno to s tou stratenou mincou zákonníci a farizeji pochopia; pravdepodobne si vážili peniaze a hľadali by všetky stratené a poznali radosť z toho, že ich znova nájdu. Rovnako tak Otec aktívne hľadá aj tých, ktorí si ani neuvedomujú, že sú stratení. Chce, aby si každý našiel svoje miesto v jeho srdci, dokonca aj tí, ktorí si neuvedomujú, že v živote ide o oveľa viac, ako si myslia. Chce tiež, aby si každý, kto sa necíti byť cenný, uvedomil, že je vzácny a nesmierne vzácny, a zaujal svoje miesto v jeho srdci. 

Môžeme prebývať v dome Pánovom po všetky dni nášho života, práve tu, práve teraz. Opäť môžeme rozjímať o žalme 27, ktorý nás pozýva vrátiť sa domov a nájsť svoje miesto v Otcovom srdci.“

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otovho Srdca – 05.11. 2020.

Štvrtok

Vždy som si myslela, že podobenstvo o stratenej ovci je „príbehom pastiera, ktorý ide za stratenou ovcou“. Videla som to ako Otca, ktorý hľadá márnotratné deti, ktoré opustili svoju vieru. Je to veľká útecha pre každého, kto vie o niekom, kto sa odvrátil od svojej viery. Otec aktívne hľadá stratené dieťa.

Ale teraz si myslím, že to platí aj pre tie ovce, ktoré ešte nie sú v ovčinci. On hľadá tých, ktorí sa mu ešte neodovzdali. V Jánovi 10,16 Ježiš hovorí o ostatných ovciach, ktoré nie sú v ovčinci. Hovorí o pohanoch, ktorí ho budú počuť a ​​prijmú ho. My sme súčasťou tejto skupiny. On nás aktívne hľadal. Bolo jeho túžbou, aby sme spoznali Krista. A jeho túžbou je, aby nikto nezahynul (2 Peter 3,9). Môžete si spomenúť, kedy ste stretli Ježiša a spoznali, že vás Otec hľadal? Pamätám si, keď som sa pred mnohými rokmi stretla s Ježišom na konferencii. Spýtala som sa Otca, kde je, a on mi dal obraz, ako čaká v uličke a pozýva ma, aby som išla dopredu k Ježišovi. V tom čase som tomu nerozumela.

Nedávno som nanovo pochopila podobenstvo o stratenej ovci. Ja som tá stratená ovca; nevediac o hriechoch, ktoré ma brzdia. Otec ma miluje takú, aká som, ale tiež chce, aby som sa premenila, aby som sa stávala viac ako Ježiš. Takže je aktívny v mojom živote, prehľadáva skryté oblasti môjho srdca, ktoré som kvôli svojej bezpečnosti uzamkla. Snaží sa odhaliť akýkoľvek hriech v mojom živote, aby som mohla činiť pokánie. Proaktívne vychádza, keď ma chce nájsť v húštine, do ktorej sa zamotávam, aby ma mohol vyslobodiť.

Zažila som to nedávno, keď som bola v situácii, kedy som cítila, že ma niekto využíva. Keď som o tom hovorila s Robertom, vyšli z môjho vnútra všetka nevôľa a posudzovanie, ktoré tam boli. Prekvapilo ma, čo sa skrývalo v mojom vnútri. Ale Otec to vedel a pomocou okolností odhalil, čo bolo v mojom srdci. Transformuje ma a mení moje srdce a odhaľuje skryté oblasti.

Takže je možné použiť naše negatívne emócie v reakcii na okolnosti, aby sme odhalili, čo je v našich srdciach, a požiadať Otca o pomoc, aby nám dal také srdce a myseľ, aké má Ježiš.“