Archív značiek: Jn 10

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otovho Srdca – 05.11. 2020.

Štvrtok

Vždy som si myslela, že podobenstvo o stratenej ovci je „príbehom pastiera, ktorý ide za stratenou ovcou“. Videla som to ako Otca, ktorý hľadá márnotratné deti, ktoré opustili svoju vieru. Je to veľká útecha pre každého, kto vie o niekom, kto sa odvrátil od svojej viery. Otec aktívne hľadá stratené dieťa.

Ale teraz si myslím, že to platí aj pre tie ovce, ktoré ešte nie sú v ovčinci. On hľadá tých, ktorí sa mu ešte neodovzdali. V Jánovi 10,16 Ježiš hovorí o ostatných ovciach, ktoré nie sú v ovčinci. Hovorí o pohanoch, ktorí ho budú počuť a ​​prijmú ho. My sme súčasťou tejto skupiny. On nás aktívne hľadal. Bolo jeho túžbou, aby sme spoznali Krista. A jeho túžbou je, aby nikto nezahynul (2 Peter 3,9). Môžete si spomenúť, kedy ste stretli Ježiša a spoznali, že vás Otec hľadal? Pamätám si, keď som sa pred mnohými rokmi stretla s Ježišom na konferencii. Spýtala som sa Otca, kde je, a on mi dal obraz, ako čaká v uličke a pozýva ma, aby som išla dopredu k Ježišovi. V tom čase som tomu nerozumela.

Nedávno som nanovo pochopila podobenstvo o stratenej ovci. Ja som tá stratená ovca; nevediac o hriechoch, ktoré ma brzdia. Otec ma miluje takú, aká som, ale tiež chce, aby som sa premenila, aby som sa stávala viac ako Ježiš. Takže je aktívny v mojom živote, prehľadáva skryté oblasti môjho srdca, ktoré som kvôli svojej bezpečnosti uzamkla. Snaží sa odhaliť akýkoľvek hriech v mojom živote, aby som mohla činiť pokánie. Proaktívne vychádza, keď ma chce nájsť v húštine, do ktorej sa zamotávam, aby ma mohol vyslobodiť.

Zažila som to nedávno, keď som bola v situácii, kedy som cítila, že ma niekto využíva. Keď som o tom hovorila s Robertom, vyšli z môjho vnútra všetka nevôľa a posudzovanie, ktoré tam boli. Prekvapilo ma, čo sa skrývalo v mojom vnútri. Ale Otec to vedel a pomocou okolností odhalil, čo bolo v mojom srdci. Transformuje ma a mení moje srdce a odhaľuje skryté oblasti.

Takže je možné použiť naše negatívne emócie v reakcii na okolnosti, aby sme odhalili, čo je v našich srdciach, a požiadať Otca o pomoc, aby nám dal také srdce a myseľ, aké má Ježiš.“