Archív značiek: Jeden brat z dvoch

Zamyslenie manželov Hoxarovcov z Otcovho Srdca na Štvrtok 04.11. 2021.

„Kathryn Scaldwell raz mala pocit, že Otec je príliš zaneprázdnený, aby si ju všimol, a mala pocit nízkej hodnoty. Potom vnímala obraz Otcovho srdca. V jeho srdci je miesto, miestnosť pre každého. Niektoré z miestností sú obsadené a žiaria oslnivým svetlom, iné sú len prázdnymi čiernymi dierami, ktoré čakajú na človeka, ktorému sú priradené, aby prišiel domov k Otcovi.

Ježiš hovoril so zákonníkmi a farizejmi. Poznal ich tvrdé srdcia a súdy. Vedel, že ho kritizujú za stretávanie sa s mýtnikmi a hriešnikmi. Rozpovedal im teda tri príbehy v nádeji, že upúta ich pozornosť, ukáže im nový spôsob myslenia a privedie ich domov na svoje miesto v jeho srdci.

Prvý príbeh bol o pastierovi, ktorý nechal svojich deväťdesiatdeväť ovečiek a išiel hľadať jednu stratenú. Tento príbeh sa mi páči. Je v kontraste s tretím príbehom o dvoch synoch, kde sa stratený syn spamätal a vrátil sa domov. Otec, ktorý čakal a vyzeral ho, pribehol k svojmu synovi, keď sa blížil domov, objal ho a privítal. Ale v tomto prvom príbehu sa ovca zatúlala, možno si uvedomila, že je v problémoch, ale nepoznala cestu domov. Pastier teda ide za ovcou. Rovnakým spôsobom Otec aktívne hľadá svoje stratené ovečky a dúfa, že sa k nemu vrátia a nájdu svoje miesto v jeho srdci. Je to útecha pre tých, ktorí majú deti, ktoré kedysi chodili do kostola, ale prestali. A pre tých, ktorí sa cítia nepovšimnutí alebo zabudnutí, Otec si vás všimol, stará sa o vás a privedie vás domov. Vidíte svoje miesto v jeho srdci? Zaujmete svoje miesto a rozsvietite jeden z tmavých priestorov?

Druhý príbeh je o stratenej minci, ktorá ani nevedela, že sa stratila. Možno to s tou stratenou mincou zákonníci a farizeji pochopia; pravdepodobne si vážili peniaze a hľadali by všetky stratené a poznali radosť z toho, že ich znova nájdu. Rovnako tak Otec aktívne hľadá aj tých, ktorí si ani neuvedomujú, že sú stratení. Chce, aby si každý našiel svoje miesto v jeho srdci, dokonca aj tí, ktorí si neuvedomujú, že v živote ide o oveľa viac, ako si myslia. Chce tiež, aby si každý, kto sa necíti byť cenný, uvedomil, že je vzácny a nesmierne vzácny, a zaujal svoje miesto v jeho srdci. 

Môžeme prebývať v dome Pánovom po všetky dni nášho života, práve tu, práve teraz. Opäť môžeme rozjímať o žalme 27, ktorý nás pozýva vrátiť sa domov a nájsť svoje miesto v Otcovom srdci.“