Archív značiek: Nemocenské poistenie

Nemocenské poistenie

Sociálna politika / Politika sociálneho zabezpečenia / Systém sociálneho poistenia /

Nemocenské poistenie

 • Nemocenské dávky
 • Ošetrovné
 • Vyrovnávacia dávka
 • Tehotenské dávky
 • Materské dávky

Nemocenské dávky

 • Zamestnanec, SZČO, dobrovoľne poistený
 • Viac ako 10 dní PN
 • Potrebná žiadosť
 • 1. – 3. deň PN 25% DVZ
 • 4. – x. deň PN 55% DVZ

Ošetrovné

 • Člen rodiny potrebuje celodenné ošetrovanie
 • Krátkodobé do 14 dní; Dlhodobé do 90 dní
 • Potrebná žiadosť
 • 55% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)

Vyrovnávacia dávka

 • Ak z dôvodu tehotenstva, alebo pôrodu došlo ku preradeniu na inú pracovnú pozíciu dôsledkom čoho klesol príjem
 • Od začiatku tehotenstva do 9. mesiaca po pôrode
 • Potrebná žiadosť
 • 55% rozdielu DVZ pred preradením a po preradení

Tehotenské dávky

 • Kompenzácia zvýšených výdavkov v tehotenstve
 • Od 13. týždňa do pôrodu
 • Potrebná žiadosť
 • 15% DVZ nie však menej ako 10% maximálneho DVZ (7,45 – 11,17)

Materské dávky

 • Počas tehotenstva a po pôrode
 • Matka alebo otec
 • Otec po 6. týždni po pôrode
 • Do 3 rokov dieťaťa
 • Potrebná žiadosť
 • 75% DVZ maximálne však DVZ z 2x všeobecného vymeriavacieho základu (74,5)