Archív značiek: Národná bezpečnosť

Richard Rohr – Na prahu premeny 241.: Tváre vylúčených

Na tomto linku nájdete ostatné meditácie:
https://thadeuss.wz.sk/na-prahu-premeny/

Deň dvesto štyridsiaty prvý

„Aké hlboké pravdy evanjelia máme ako moderní ľudia strach vidieť? Všimli ste si niekedy, že Ježiš vôbec neposkytuje odpovede na otázky zákona a poriadku, ktoré od náboženstiev vyžadujú kultúry? Ježiš nikdy nehovoril o „rodinných hodnotách“, inštitucionálnej loajalite, národnej bezpečnosti ani o vojnovom hospodárstve, čo všetko dnes cirkev i politici chápu ako samozrejmé náboženské hodnoty. Ježiš v skutočnosti nebol moc dobrým príkladom rodinných hodnôt: zostával sám, žil v celibáte, bol bezdentý a nemal pravidelný príjem ani „miesto, kam by zložil hlavu“.

Je zrejmé, že Ježiš mal úplne opačnú agendu, takú, proti ktorej sa stavia svet rovnako silo ako cirkev. Ježiš od nás požaduje, aby sme sa zjednotili v solidarite s ľudskou slabosťou a utrpením, s outsidermi, s utlačovanými a so znevýhodnenými. Pokiaľ nie sme schopný prijímať tieto „sviatosti ľudskej porušenosti“, ktoré vidíme všade okolo seba, ako by sme mohli mať odvahu objaviť, že i my sami sme porušený? Ako potom poznáme trpiacu tvár Boha, ktorý tieto sviatosti stvoril?

V čej tvári som tento týždeň zahliadol Boha?

Richard Rohr: Na prahu premeny – Denné meditácie pre mužov; str. 270.

#MužskáSpiritualita #NaPrahuPremeny #DennéMeditáciePreMužov #RichardRohr #Maskulinita #Meditácia #DuchovnáLiteratúra #MeditáciePreMužov